Sligro 1
  1. IBN
  2. Bedrijfsleven
  3. Klantverhalen
  4. Sligro

Sligro

"Het contact met IBN is ontstaan vanwege de kwalitatief hoogwaardige diensten en producten"

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Sligro vanzelfsprekend

Met haar combinatie van foodretail- en foodservicebedrijven, richt Sligro Food Group zich direct of indirect op de markt van de etende mens. Het in 1935 opgerichte familiebedrijf streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming te zijn voor al haar stakeholders. Het assortiment bestaat uit meer dan 60.000 food- en aan food gerelateerde non-foodartikelen. Daarbij biedt zij hiermee samenhangende diensten aan. Sligro Food Group combineert de efficiency en het professionalisme van een grote nationale marktleider met de klantgerichtheid, service en persoonlijke benadering van een regionale ‘partner in business’. 

MVO is vanzelfsprekend

“Sligro Food Group is van oorsprong een familiebedrijf; maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden we vanzelfsprekend”. Wilco Jansen, hoofd interne en externe communicatie en ruim 24 jaar werkzaam bij Sligro Food Group, kan zich niet herinneren dat het ooit anders is geweest. “Het milieu, een verantwoord assortiment, continuïteit en duurzame relaties hebben al vanaf het begin veel aandacht, op een hele natuurlijke manier. Net zoals het contact met IBN: dat is jaren geleden niet ontstaan omdat we aan social return wilden doen, maar vanwege de kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. In de huidige tijd wordt men zich steeds bewuster van social return. Dat juichen wij zeker toe, maar het is ons eigenlijk in positieve zin overkomen.”

Zichtbaar maken

Toch is Sligro Food Group zich naar buiten toe als ‘groene’ organisatie gaan profileren. “We merkten dat we onszelf tekort deden. Andere organisaties, en ook onze concurrenten, gaven steeds meer ruchtbaarheid aan hun MVO-activiteiten. Omdat wij dat niet deden, was het voor de buitenwereld ook niet zichtbaar. Dat ging zich tegen ons keren. Ondertussen hebben we alle ‘groene’ facetten onder één MVO-paraplu samengebracht, zodat we het nu op een eenduidige manier kenbaar kunnen maken.

De mantel der liefde

De budgetten voor SW-bedrijven zijn minder toereikend dan in het verleden. Daardoor is de concurrentiepositie van IBN veranderd. “Bij Sligro Food Group hechten we veel waarde aan duurzame relaties. We zullen dan ook niet snel gaan ‘shoppen’. Maar je kunt niet alles met de mantel der liefde bedekken: het blijft natuurlijk wel business. Ondanks dat IBN een streepje voor heeft vanwege de relatie -  en omdat we het een sympathieke gedachte vinden dat zij mensen ondersteunen met een afstand tot de arbeidsmarkt - staat kwaliteit leveren voorop. En dat doet IBN! De samenwerking verloopt op een prettige manier en de professionaliteit is door de jaren heen alleen maar toegenomen. IBN heeft haar veranderde positie goed opgepakt. Ik ben ervan overtuigd dat ze de toekomst met open vizier tegemoet kan zien.”