Procesoperator header
 1. IBN
 2. Toeleider

Werken aan samenredzaamheid

Ondersteuning naar werk voor wie hulp nodig heeft

Specialist in het toeleiden naar werk

Bij IBN geloven we dat mensen die kunnen werken onze samenleving mooier maken. Daarom maken we ons sterk voor de ontwikkeling van iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft op de arbeidsmarkt.

In de manier waarop we dat doen blijven we kijken naar nieuwe mogelijkheden en kansen in werk. We zoeken actief de samenwerking op met partners in de regio zoals gemeenten, werkgevers, UWV en het onderwijs. IBN is de specialist in het toeleiden naar werk. Graag gaan we samen met jou de uitdaging aan om onze regio nog inclusiever te maken.

Gemeente UWV Onderwijs

Talenten ontwikkelen

Er zijn veel mensen die het niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt redden en niet altijd de juiste achtergrond of ervaring hebben, maar die wél graag willen werken. Door de variëteit en het volume in werkplekken bij en via IBN zijn er veel mogelijkheden. Omdat we niet kijken naar al aanwezige kennis of ervaring, maar juist iemands talenten ontwikkelen, ontstaan nieuwe kansen. We leiden de medewerker vervolgens gedurende maximaal 2 jaar op via een werkleerlijn of ontwikkelen via een detachering direct bij een werkgever. Altijd met begeleiding voor medewerker én werkgever. Gericht op een kansrijk beroep, binnen of buiten IBN.

Bekijk alle werkleerlijnen van IBN

stappen

Meer ondersteuning dan alleen werk

Gedurende de gehele periode dat iemand bij IBN werkt, bieden we iemand een scala aan mogelijkheden, kansen en hulp. Dat varieert van brede ondersteuning en begeleiding op de werkplek, opleidingen en trainingen en loopbaanbegeleiding tot verzuimbegeleiding. Ook is er een gezondheidsprogramma met bijvoorbeeld kookworkshops, sportieve activiteiten en hulp bij onder meer stoppen met roken of omgaan met geld. De totale werkwijze van IBN om mensen te brengen naar de best passende plek, noemen we ‘Lekker in je vel’. Dat doen we niet voor niets: we zijn ervan overtuigd dat als iemand lekker in zijn vel zit, hij of zij ook beter functioneert en zich optimaal kan ontwikkelen. Niet alleen nu, maar ook later in iemands loopbaan.

Catering gemeenthuis

Mooie stappen van jonge statushouders gemeente Meierijstad

Sawsan, Farid, Faniel en Massoud bouwen aan een nieuwe toekomst in Nederland dankzij een leuke job. Een veilige werk- en leefomgeving is voor veel jongeren heel normaal. Voor hen was dit niet het geval. Op jonge leeftijd zijn zij gevlucht uit hun geboorteland vanwege oorlog, geweld, of een dictatuur. Op weg naar een betere toekomst in Nederland. 

Lees het verhaal van Sawsan, Farid, Faniel en Massoud

IBN Z Route Jongeren 05

Soheer bouwt aan een mooie toekomst bij IBN

Lees hier het verhaal van Soheer

'Dankzij een pilot, een project via het Incompany College bij IBN waarbij inburgering, taal en werk in elkaar samengaan, kreeg ze een betaalde baan en is ze niet meer afhankelijk van een uitkering.'

Soheer - medewerker productie IBN

Soheer

Werkwijze

 • Aanmeldprocedure

  Een kandidaat kan instromen als hij minimaal aan de instroomcriteria van Participatiewet kandidaten voldoet. Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen en dit met een cv te sturen naar aanmeldenparticipatie@ibn.nl. Zet in de onderwerpregel van de mail: Aanmelding. Vervolgens ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor een Talentenscan.

 • Talentenscan

  Voordat een kandidaat bij IBN start, nodigen we hem uit voor de Talentenscan. Deze scan bestaat uit vragen over interesses, waar iemand goed in is en wat hij kan. De resultaten worden in een vervolgafspraak besproken met de kandidaat en ook worden de mogelijkheden van bijvoorbeeld een werkleerlijn, direct detacheren of eerst een training arbeidstoeleiding besproken.

 • Proefplaatsing

  Als de kandidaat kan starten, dan begint hij eerst drie maanden in een proefplaatsing. In deze drie maanden leert en werkt de kandidaat met behoud van uitkering.

 • Loonwaardemeting

  Aan het einde van de proefplaatsing wordt door middel van een loonwaardemeting een inschatting gemaakt van de loonwaarde. Dit gesprek vindt plaats tussen de loonwaardemeter, de kandidaat en de leidinggevende van IBN. Dan is ook bekend of IBN een contract kan aanbieden.

 • Vervolgstappen

  Er wordt doelgericht gewerkt aan het verstevigen van werknemerscompetenties, beroepscompetenties en eventuele uitstroomcompetenties.

 • Klaar voor werk!

  Tijdens het traject wordt duidelijk of en wanneer uitstroom in een kansrijk beroep mogelijk is. Vervolgens wordt de kandidaat bij de kans op uitstroom via het werkgeversservicepunt bemiddeld naar een baan.

Naast de diensten die IBN aanbiedt voor re-integratie en Participatiewet kandidaten, worden er op aanvraag en in afstemming met gemeentelijke contactpersonen maatwerktrajecten geleverd naar behoefte. Een paar mooie voorbeelden hiervan zijn;

Diagnosetrajecten

IBN ondersteunt gemeenten bij het in kaart brengen van de mogelijkheden van bijstandsgerechtigden, als de stap naar werk nog te ver weg lijkt en er een advies gewenst is over de juiste eerste stap. Er zijn algemene diagnosetrajecten, maar ook specifiek voor kandidaten met een ingeschatte loonwaarde tussen 0% en 40% en voor statushouders. Dit kan in een groepsprogramma worden vormgegeven of individueel. Het zijn afgebakende trajecten van zes tot zestien weken.

Statushouders

Statushouders zijn naar Nederland gevluchte mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij mogen werken en hebben dezelfde rechten en plichten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Veel statushouders hebben behoefte aan hulp bij het vinden van werk. Omdat die hulp uit verschillende hoeken komt, werkt IBN nauw samen met Vluchtelingenwerk, ROC, en GGZ. We bundelen onze expertise om iemand zo goed mogelijk te laten integreren en participeren.

Via de Z-route ondersteuning voor inburgeraars

De Z-route is bedoeld voor inburgeraars die zeer veel moeite hebben met het leren van de Nederlandse taal. Zij krijgen een traject van ongeveer twee jaar dat aansluit op hun persoonlijke integratiedoelen. Er wordt gestreefd naar beheersing van de Nederlandse taal op (ten minste) A1-niveau, zelfredzaamheid in de samenleving en participatie via werk. Om te voldoen aan de inburgeringsplicht moeten inburgeringsplichtigen onder andere de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) succesvol afronden. De MAP is onderdeel van het persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP). De inburgeraar maakt kennis met en wordt voorbereid op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt.

Samenwerkingen

Om de arbeidsmarkt inclusiever te maken zoeken we actief samenwerkingsverbanden op, nemen deel aan nieuwe projecten en starten pilots. We beschikken over de middelen en mensen en hebben de kracht om van een idee werkelijkheid te maken. Mooie voorbeelden zijn er al: Young Talent, Van VSO naar Beschut en In Company College.

Lees meer over de bijzondere samenwerkingstrajecten

Assemblage Brekr

Leergierige Abdullahi krijgt een kans bij Wiltec

'Ik wil volgend jaar na de zomer weer naast mijn werk naar school en doorgaan naar een volgend niveau in de logistiek. Zonder IBN had ik geen werk.'

Abdullahi Abdimahad Yusuf - magazijnmedewerker Wiltec

Lees hier het verhaal van Abdullahi

Abdullahi (1)

Het nieuws van IBN in jouw mailbox?

 • Altijd het laatste nieuws
 • Elke 2 maanden
 • Eenvoudig op de hoogte