Assemblage Automatten 12 Header
 1. IBN
 2. Toeleider
 3. Bijzondere samenwerkingstrajecten

Bijzondere samenwerkingstrajecten

Bij IBN hebben we de afgelopen jaren bijzondere samenwerkingstrajecten opgezet, waar wij erg op trots zijn. Wij hopen dat deze voorbeelden inspiratie geven tot mogelijk nog meer nieuwe initiatieven op het gebied van kansen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Young Talent

Dit is een samenwerkingsverband tussen : IBN, diverse werkgevers de gemeenten Oss, Meierijstad, Bernheze, Boekel en Landerd.

Samen met diverse werkgevers en gemeenten uit de regio zorgen we dat jonge gemotiveerde kandidaten, die graag aan het werk willen, een kans op de arbeidsmarkt krijgen. Samen zorgen we er zo voor dat de jeugdwerkeloosheid kan verminderen. IBN begeleidt de jongeren naar werk met allerlei extra’s zoals 50% loonkostensubsidie, maximaal €1000 aan jobcoaching/begeleiding op de werkplek en een trainingstraject vanuit IBN om hen nog verder klaar te maken voor de arbeidsmarkt.

 

Van VSO naar Beschut Werk

Dit is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Oss, gemeente Meierijstad, HUB Noord-Brabant, UniK, UWV en IBN.

Samen met de verschillende disciplines hebben we een methodiek ontwikkeld waarbij leerlingen uit het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) de kansen en mogelijkheden krijgen om door te groeien naar een beschutte werkplek. Wanneer doorstroom naar Beschut Werk of eventueel Banenafspraak niet haalbaar is, wordt een passend vervolgtraject uitgezet richting dagbesteding of zorg. Twee jaar voor uitstroom moet het uitstroomprofiel van de VSO leerling worden vastgesteld. Daarom starten we drie jaar voordat de leerling school gaat verlaten, met het 3-fasen programma Van VSO naar Beschut Werk.

In Company College

Dit is een krachtig samenwerkingsverband tussen ROC de Leijgraaf, Vluchtelingenwerk Nederland en IBN.

We richten ons op het bieden van duale schakel- & inburgeringstrajecten voor kandidaten met een praktisch opleidingsniveau. Leren in een bedrijfsmatige praktijkomgeving staat centraal. Er is veel aandacht voor taal, werk en (maatschappelijke) ondersteuning.

Wat bieden we?

 • Praktijkroute Inburgering voor niet gealfabetiseerde en laaggeletterde vergunninghouders (waarbij we streven naar een aansluitende arbeidsovereenkomst van minimaal zestien uur in het kader van de Participatiewet)
 • Schakeltrajecten kansrijke beroepen
 • Een unieke methodiek voor laaggeletterden, geënt op praktijkleren

Wat levert het op?
Door het bundelen van kennis, kunde en infrastructuur ontzorgen we de gemeente met een aanpak waarin training in (vak)taal, werk en maatschappelijke ondersteuning volledig zijn geïntegreerd. De gemeente heeft geen omkijken naar het regelen van kinderopvang of maatschappelijke hulpvragen. De trajectregie ligt wel bij de gemeente. De praktische uitvoering van het duale traject van Inburgering naar werk kunnen we volledig uitvoeren. In Company College betekent niet alleen trainen, opleiden en ondersteuning binnen de werkbedrijven van IBN. Het staat ook voor in gezelschap, het formeren en uitbreiden van (sociale) netwerken om zowel integratie als arbeidsparticipatie positief te bevorderen.

 

Meters maken op leren(d) werken

Dit is een samenwerkingsverband van partners in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant binnen een regionaal scholingsakkoord. Deze partners hebben de ambitie uitgesproken om:

 • De scholingsgraad van laagopgeleide werkzoekenden in Noordoost Brabant te verhogen
 • De behoefte van de werkgever als uitgangspunt te hanteren voor de eisen voor het leerprogramma
 • Tot een praktijkverklaring op te leiden
 • Begeleiding en scholing op de werkplek te bieden
 • Een sluitende aanpak te bieden voor kandidaten die niet rechtstreeks geplaatst kunnen worden
 • Werkgevers te voorzien van nieuw arbeidspotentieel

Wat bieden we?
We hebben met een partner in de regio een programma in dit kader samengesteld. Een kleine groep kandidaten leiden we binnen drie maanden op de werkplek op naar een reguliere baan in de logistiek. Meters maken op leren(d) werken trajecten worden ingezet in de kansrijke beroepen.