Leerlingen ROC Uitsnede
  1. IBN
  2. Toeleider
  3. Onderwijs

Extra ondersteuning voor jongeren

Kansen naar werk creëren

Onderwijs

Gemotiveerde jongvolwassenen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en de entreeopleiding hebben vaak een extra steuntje in de rug nodig bij de uitstroom uit het onderwijs. IBN werkt samen met verschillende partijen om deze extra ondersteuning te bieden.

Groen Udens College 10

Van school naar werk

Sommige leerlingen verlaten de school met een diploma op zak, maar het ontbreekt ze aan de vaardigheden om door te leren op een MBO opleiding. Zo betreden ze als 16-jarige onvoorbereid de arbeidsmarkt. Zij slagen er niet in om zelfstandig een baan te vinden en te houden. Dat geldt ook voor vroegtijdig schoolverlaters die zonder diploma op jonge leeftijd aan hun toekomst moeten beginnen. Hun niveau sluit onvoldoende aan bij dat wat werkgevers vragen. En vaak hebben ze een bovengemiddelde behoefte aan structuur en duidelijkheid. Werkgevers twijfelen dan of ze dit in tijd en expertise kunnen bieden.

Assemblage 4

Samenwerken voor kansen

Om jongeren die extra ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig hebben een kans te geven, werkt IBN samen met scholen, het UWV, gemeenten en zorgpartijen. Al deze initiatieven zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie, namelijk dat alle jongeren kunnen participeren in de maatschappij.

 

3 fasen programma van VSO naar Beschut

Naast individuele stages bieden we het ‘3 fasen programma van VSO naar Beschut’ waarin leerlingen groepsgewijs een dagdeel per week ervaring opdoen met werken in bijzijn van hun stagementor. Wat ze meemaken, bespreken ze op school. In de thuissituatie is er de mogelijkheid om te werken aan zelfredzaamheid met hulp van een zorg instantie. Een advies beschut werken (door UWV) kan leiden tot betaald werk bij of via IBN.

Film Hub

Samenwerking VSO | Beschut werken - april 2019

Buitenschools leren

Het programma ‘buitenschools leren’ biedt praktijkschool leerlingen de kans om 10 weken lang 1 dagdeel per week mee te draaien met productie- schoonmaak en groenwerkzaamheden. Ook hier wordt een groepje leerlingen op de werkvloer altijd begeleid door hun stagementor.

Entree ROC IBN (3)

Stage lopen bij IBN

"Als je twijfelt om bij IBN stage te lopen, zou ik zeggen: gewoon proberen en ervaren. Er zijn veel verschillende richtingen."

Luuk de Klein - stagiair IBN via Hub Noord-Brabant

Lees hier meer over de stage van Luuk

Voorkeur 1 Luuk Groenonderhoud Berghem 9

Wil je meer weten over IBN?

Monique van der Velden, Directeur Participatie & Impact, staat je graag te woord. Je kunt haar bereiken via telefoon 0413 28 20 18 of mail moniquevelden@ibn.nl.

Monique van der Velden