Schilder
  1. IBN
  2. Toeleider
  3. Gemeente

Werk voor iedereen

Samen werken aan een bijzondere opdracht

Ondersteuning richting werk

Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet iedereen lukt het om die talenten direct optimaal te benutten. Soms is voor de start in een betaalde baan een steuntje in de rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning door test, training, coaching of bemiddeling naar werk.

Bekijk de dienstencatalogus

Ondersteuning richting werk

Test en diagnose

We kijken naar wat mensen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. We gebruiken daarvoor de Talentenscan. Centrale vragen zijn: wie ben je, wat kun je, wat heb je nodig? Bij het in beeld brengen van de mogelijkheden van de kandidaat maken we bij IBN gebruik van vragenlijsten, praktijksimulaties, tests en individuele gesprekken. Zie hiernaast een filmpje over de Talentenscan.

Test en diagnose

IBN Talentscan | test & diagnose

Arbeidsonderzoek in testcentrum

Ook beschikken we op onze locaties in Oss en Cuijk over een modern, compleet uitgerust testcentrum. Hier kunnen we de arbeidsvaardigheden, het gedrag op de werkplek en de fysieke belastbaarheid van kandidaten onderzoeken. In het filmpje hiernaast word je meegenomen in de mogelijkheden van een arbeidsonderzoek.

Arbeidsonderzoek

Testcentrum IBN

Arbeidstraining en Talentontwikkeling

Een goed begin... is het halve werk. Dat geldt ook voor een nieuwe baan. Voor iedere kandidaat zoeken (en vinden) we een juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen en kansen op de arbeidsmarkt te herkennen.

Bij IBN bieden we verschillende trainingen en coaching aan:

  • Arbeidstraining op de werkplek: toetsen én vergroten van werkvaardigheden
  • Training Persoonlijke Effectiviteit: een interactieve training met veel doe-opdrachten
  • Coaching: vertrouwen in het eigen kunnen vergroten, gericht op werk vinden en behouden
Arbeidstraining

Diverse werkleerlijnen om kandidaten te ontwikkelen

De werkleerlijnen van IBN leiden uitkeringsgerechtigden, kandidaten die extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt, op voor een kansrijk beroep. Dat kan in de logistiek, schoonmaak en het groen, maar er zijn ook mooie mogelijkheden in de hospitality, als co-packer of in het assemblage- en montagevak en natuurlijk kunnen kandidaten zich ontwikkelen binnen de kwekerij.

Bekijk de mogelijkheden van alle werkleerlijnen

Werkleerlijnen

Werkleerlijnen IBN

Bemiddeling en detachering

Het vinden van werk kan een hele uitdaging zijn. Denk aan vacatures bekijken, een sterk cv maken, een goede sollicitatiebrief schrijven en een gesprek voeren. IBN ondersteunt kandidaten daarbij. Ook benaderen we zelf actief werkgevers bij het zoeken naar een passende baan. Dit is ons aanbod:

Bemiddeling naar regulier werk: werken aan vertrouwen in eigen kunnen.
Training sollicitatievaardigheden: aanleren en versterken van vaardigheden rondom solliciteren.
Nazorg na plaatsing: gericht op behoud van de werkplek. 
Jobcoaching: begeleiding in het behouden van werk en groeien in werk.
Detacheringen: IBN heeft een jarenlange expertise als detacheerder van diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

beheerder

Regievoering

Bij de uitvoering van re-integratietaken ligt de regie altijd bij de gemeenten. Ook in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening was dat steeds het geval. We spreken in beide situaties van beleidsregie. Jouw gemeente bepaalt het beleid: bij re-integratietrajecten rechtstreeks, bij Wsw-trajecten via het Werkvoorzieningschap en bij de Participatiewet via de opdracht die de gemeenten hebben geformuleerd.

De uitvoeringsregie is in handen van IBN. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de klant/casemanager van jouw gemeente.

Regievoering

Een passie voor lesgeven

‘Ik krijg de vrijheid van IBN om te doen waar ik goed in ben’  

Marja Hodes - Trainer basisvaardigheden

Het verhaal van Marja Hodes

Marja Hodes Lessen Header Website

Sawsan werkt hard aan het leren van de Nederlandse taal en haar zelfredzaamheid via de Z-route bij IBN

'Ik werk met Nederlandse collega's waardoor ik de taal ook beter spreek'

Saswan - winkelmedewerker bij Action

Het verhaal van Sawsan

IBN Z Route Jongeren 09 Sawsan 2.1 Website
Monique

AANtWERK film najaarsevenement Monique de Bruijn

Verhaal van Monique

Monique vertelt hoe haar postnatale depressie effect heeft gehad op haar leven en op haar werk.

Monique de Bruijn - conciërge Hooghuis

Film groenmedewerker

Gemeenten | IBN

Verhaal van Appie

Door vertraging in zijn herstel gaf hij de hoop al een beetje op. Samen met Appie, de gemeente en IBN bekeken we stap voor stap wat mogelijk was.

Appie - medewerker groenonderhoud IBN

IBN Uden

Op de hoogte van het laatste nieuws

Een snelle en eenvoudige kennismaking kan door je aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief voor toeleiders. Je ontvangt dan zeven keer per jaar een nieuwsbrief in jouw mailbox met kort nieuws van IBN, de mensen die er werken en nieuwe ontwikkelingen.

Monique van der Velden

Nader kennismaken?

Graag vertellen we u nog veel meer. Het liefst willen we u ons bedrijf laten zien tijdens een bedrijfsbezoek. We nodigen u van harte uit om ons nog beter te leren kennen.

Monique van der Velden, Directeur Participatie & Impact, staat u graag te woord. U kunt haar bereiken via telefoon 0413 28 20 18 of mail moniquevelden@ibn.nl