1. IBN
  2. Toeleider
  3. Werkleerlijnen klantmanagers
  1. IBN
  2. Toeleider
  3. Werkleerlijnen klantmanagers

De route naar passend werk voor iedereen

De werkleerlijnen van IBN

Folder Werkleerlijnen klantmanagers
Medewerkers IBN

Via de werkleerlijnen van IBN leren kandidaten een beroep in de praktijk. Deze werkleerlijnen zijn opgezet naar aanleiding van vraag vanuit de arbeidsmarkt. Gedurende de werkleerlijn krijgt de kandidaat een baangarantie. Na de werkleerlijn worden de kandidaten bemiddeld naar een baan buiten of binnen IBN.

Bekijk hier de animatie

1. Instroomcompetenties

Een kandidaat kan starten in een werkleerlijn als hij minimaal aan de instroomcriteria voldoet. Deze zijn gelijkwaardig aan de instroomcriteria voor alle Participatiewet kandidaten.

2. Talentenscan

Deze scan bestaat uit vragen over interesses, kwaliteiten en persoonlijkheid. Na de test bespreekt de consulent van IBN de resultaten met de kandidaat. Vervolgens kijken we samen met de kandidaat welke werkleerlijn het beste past of wordt de kandidaat bemiddeld naar een andere passende baan.

3. Proefplaatsing

De kandidaat start met werken in de werkleerlijn in een proefplaatsing van drie maanden, met behoud van uitkering. Binnen deze drie maanden vindt een loonwaardemeting plaats.

4. Baangarantie

De proefperiode eindigt met een evaluatiegesprek. IBN bepaalt of de kandidaat een contract aangeboden krijgt. Dan kan hij met baangarantie de gehele werkleerlijn verder doorlopen.

5. Werken en leren

De kandidaat verstevigt werknemerscompetenties en ontwikkelt vakcompetenties onder begeleiding van IBN. Er zijn ook uitstroomcompetenties benoemd waaraan gewerkt wordt.

6. Uitstromen

Na de loonwaardemeting met 18 maanden is duidelijk of uitstroom in een kansrijk beroep mogelijk is. De kandidaat wordt aangemeld bij het werkgeversservicepunt en bemiddeling naar een baan wordt gestart. Buiten of binnen IBN.

Medewerkers IBN

Medewerker ICT

Medewerkers IBN

Procesoperator

Medewerkers IBN

Logistiekmedewerker

Medewerkers IBN

Medewerker Schoonmaak

Medewerkers IBN

Medewerker Kwekerij

Medewerkers IBN

Medewerker Groenvoorziening

Medewerkers IBN

Medewerker in-, om- en verpakken

Leerlijn IBN

Medewerker Assemblage en montage