Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

 1. IBN
 2. Toeleider
 3. UWV
FvD-IBN-HR-6006_600x320 web res.jpg
 1. IBN
 2. Toeleider
 3. UWV

Toeleiden naar werk

 

Trajecten naar werk. Persoonlijk en op maat voor iedereen.

Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet iedereen lukt het om die talenten direct optimaal te benutten. Soms is er voor de (her)start in een betaalde baan een steuntje in de rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning onder andere door het inzetten van test, training, coaching of bemiddeling naar werk. We onderscheiden drie categorieën met daarbij behorende re-integratiediensten: Naar werk trajecten, Werkfit trajecten en Modulaire re-integratiediensten.

Naar werk trajecten

Onder de ‘Naar werk trajecten’ vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een kandidaat duurzaam (opnieuw) naar werk toe te leiden. De re-integratieactiviteiten zijn gericht op de concrete werkhervatting van een kandidaat in loon- of inkomensvormende arbeid. De trajectregisseurs en accountmanagers van IBN zoeken actief naar werk binnen het grote regionale netwerk van ruim750 werkgevers. De IBN Talentenscan is ondersteunend bij het verkrijgen van een actueel profiel van de kandidaat. De trajectregisseur biedt passende functies en bemiddelingsondersteuning aan. Ook vinden er sollicitatietrainingen en persoonlijke coaching plaats. Na de werkhervatting door de kandidaat, wordt door IBN nazorg geboden.

lesgroepen bij IBN Cuijk 13 600x400 web res.jpg
IBN Oss arbeidstraining 2_600x400 web res.jpg

Werkfit trajecten

Voor iedere kandidaat zoeken (en vinden) we de juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen en kansen op de arbeidsmarkt te herkennen en te vergroten. Gedurende het Werkfit traject wordt duidelijk waar kansen liggen en hoe de terugkeer naar werk kan worden bereikt. We werken aan drie aandachtsgebieden: arbeidsmarktpositie in beeld brengen, het versterken van werknemersvaardigheden op de werkvloer en het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. De aanpak sluit aan bij de vraag en behoefte van de kandidaat. Belangrijke thema’s zijn: keuzes maken, doelen stellen, gezondheidsbeleving, her- en erkennen van belemmerende factoren en deze hanteerbaar maken. Door de inzet van de re-integratiedienst Werkfit zijn er geen belemmeringen meer die de kandidaat hinderen om aan het werk te gaan. De kandidaat is bemiddelbaar naar betaald werk.

Modulaire re-integratiediensten

Met deze diensten ondersteunen we kandidaten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan een ‘Naar werk’ of ‘Werkfit’ traject. Deze kandidaten hebben geen of weinig contact met anderen buiten de eigen huiselijke kring. Het doel is om kandidaten te activeren om weer deel te nemen aan een breder sociaal netwerk. De participatie interventie is gericht op het vertrouwen winnen van de kandidaat en toe te werken naar het versterken van eigen regie in het bouwen van een sociaal netwerk. Ook zijn praktijkassessments en begeleiding bij scholing mogelijk.

lesgroepen bij IBN Cuijk 07_600x400.jpg

Werkwijze alle trajecten

Bij alle trajecten starten we met een oriënterend gesprek waarin de kandidaat kennis maakt met IBN en de IBN werkwijze. Daarna stelt IBN een plan op en legt dit voor aan UWV. Na akkoord op het plan start de uitvoering van de opdracht. De dienstverlening vindt plaats bij IBN of, indien gewenst, op locatie van de opdrachtgever.

Bekijk de dienstencatalogus

Plaatsing en nazorg

Zodra een geschikte werkplek gevonden is, kan de kandidaat - in overleg met UWV - via een proefplaatsing ervaren of de baan passend is. Als de proefplaatsing is omgezet naar een definitieve werkplek, start de nazorgperiode van 6 maanden. Tijdens het gehele traject en ook in de periode daarna kan de kandidaat ondersteund worden door een jobcoach. De jobcoach onderhoudt regelmatig contact met de kandidaat en bezoekt de werkplek om te bespreken of alles naar wens verloopt en te ondersteunen waar nodig. Samen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de kandidaat en zorgen we voor duurzaamheid van de plaatsing en groei in loonwaarde.

Arbeidsonderzoek in testcentrum

Op onze locaties in Oss en Cuijk hebben we een modern, compleet uitgerust testcentrum. Hier kunnen we de arbeidsvaardigheden, het gedrag op de werkplek en de fysieke belastbaarheid van kandidaten onderzoeken. In het filmpje hiernaast wordt u meegenomen in de mogelijkheden van een arbeidsonderzoek.

Werkleerlijnen naar kansrijk beroep

Om terugkeer naar een kansrijk beroep op de arbeidsmarkt te vergroten kan een kandidaat deelnemen aan één van de werkleerlijnen. Via de werkleerlijnen leert de kandidaat het beroep in de praktijk . Stap voor stap leert hij in de praktijk de werkzaamheden. Daarbij begeleiden we hem op de werkplek. Samen kijken we wanneer iemand toe is aan een volgende stap. Na het doorlopen van de werkleerlijn zijn kandidaten voldoende opgeleid voor een baan buiten of binnen IBN.

Werkleerlijnen klantmanagers

Richard Peters 6 600x400 web res.jpg

‘Bij Nutripack kan ik gewoon Richard zijn’

 

Richard Peters (28 jaar) kreeg jaren geleden een bedrijfsongeval waardoor hij in de WIA belandde. Via UWV, een traject ‘Naar Werk’, kwam hij terecht bij IBN en vond hij zijn droombaan bij Nutripack. Daar wordt hij begeleid door een jobcoach en kreeg hij de kans zich te ontwikkelen tot medewerker technische dienst.

 

Lees hier het hele verhaal van Richard

Voordelen op een rij

 • Persoonlijk traject op maat, passend bij de kandidaat.
 • Naar werk in de directe woonomgeving.
 • Ondersteuning bij solliciteren en individuele begeleiding.
 • Werkfit maken door zeer ervaren en enthousiaste professionals, eventueel met gebruikmaking van de eigen werkbedrijven.
 • Groot netwerk van ruim 750 regionale werkgevers.
 • Kennis van beperkingen, ziektebeelden en bijpassend begeleidingsadvies voor werkgever.
 • Ruime ervaring en aantoonbare resultaten met het begeleiden en plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking: 3400 mensen bij of via IBN aan het werk.
 • Veel van deze medewerkers hebben een WIA/WAO of Wajong achtergrond. We hebben veel ervaring met deze doelgroep.
 • Blik op werk keurmerk.

Samenwerkingsprojecten

Bij IBN hebben we de afgelopen jaren bijzondere samenwerkingsprojecten opgezet, waar wij erg trots op zijn. Een aantal van die projecten zijn:

Van VSO naar Beschut Werk: een samenwerkingsverband tussen Gemeente Oss, gemeente Meierijstad, HUB, Noord-Brabant, UniK, UWV en IBN. Dit is een programma voor leerlingen uit het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) om door te groeien naar een beschutte werkplek.

Meters maken op leren(d) werken: Dit is een samenwerkingsverband van partners in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Deze partners hebben de ambitie uitgesproken om de scholingsgraad van laagopgeleide werkzoekenden in Noordoost Brabant te verhogen. Het doel is om begeleiding en scholing op de werkplek te bieden en op te leiden tot een praktijkverklaring op te leiden.

IBN Uden 3 Jeroen Appels 2019 600x320 web res.jpg

Nader kennismaken?

Graag vertellen we u nog veel meer. Het liefst willen we u ons bedrijf laten zien. We nodigen u van harte uit om ons nog beter te leren kennen.

Die kennismaking kan nu al eenvoudig door u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief voor toeleiders. U ontvangt dan zeven keer per jaar een nieuwsbrief in uw mailbox met kort nieuws van IBN, de mensen die er werken en nieuwe ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief toeleiders

Marcel van Drunen 600x320.png

Wilt u meer weten over IBN?

Marcel van Drunen, Accountmanager IBN, staat u graag te woord. U kunt hem bereiken via telefoon 0413 28 21 95 of mail mdrunen@ibn.nl

Wij nemen graag contact met u op

* = verplicht veld