Hospitality 5 Uitsnede
 1. IBN
 2. Toeleider
 3. UWV

Toeleiden naar werk

Trajecten naar werk. Persoonlijk en op maat voor iedereen.

Iedereen heeft talent

Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet iedereen lukt het om die talenten direct optimaal te benutten. Soms is er voor de (her)start in een betaalde baan een steuntje in de rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning onder andere door het inzetten van test, training, coaching of bemiddeling naar werk. We onderscheiden drie categorieën met daarbij behorende re-integratiediensten: Naar werk trajecten, Werkfit trajecten en Modulaire re-integratiediensten.

Naar werk trajecten

Onder de ‘Naar werk trajecten’ vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een kandidaat duurzaam (opnieuw) naar werk toe te leiden. De re-integratieactiviteiten zijn gericht op de concrete werkhervatting van een kandidaat in loon- of inkomensvormende arbeid. De trajectregisseurs en accountmanagers van IBN zoeken actief naar werk binnen het grote regionale netwerk van ruim750 werkgevers. De IBN Talentenscan is ondersteunend bij het verkrijgen van een actueel profiel van de kandidaat. De trajectregisseur biedt passende functies en bemiddelingsondersteuning aan. Ook vinden er sollicitatietrainingen en persoonlijke coaching plaats. Na de werkhervatting door de kandidaat, wordt door IBN nazorg geboden.

Lesgroepen Bij IBN Cuijk 13

Werkfit trajecten

Voor iedere kandidaat zoeken (en vinden) we de juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen en kansen op de arbeidsmarkt te herkennen en te vergroten. Gedurende het Werkfit traject wordt duidelijk waar kansen liggen en hoe de terugkeer naar werk kan worden bereikt. We werken aan drie aandachtsgebieden: arbeidsmarktpositie in beeld brengen, het versterken van werknemersvaardigheden op de werkvloer en het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. De aanpak sluit aan bij de vraag en behoefte van de kandidaat. Belangrijke thema’s zijn: keuzes maken, doelen stellen, gezondheidsbeleving, her- en erkennen van belemmerende factoren en deze hanteerbaar maken. Door de inzet van de re-integratiedienst Werkfit zijn er geen belemmeringen meer die de kandidaat hinderen om aan het werk te gaan. De kandidaat is bemiddelbaar naar betaald werk.

IBN Oss Arbeidstraining 2

'Werken na' programma als onderdeel van Werkfit-traject

Voor mensen die kanker hebben (gehad) of leven met Long COVID, NAH, ziekte van Lyme, Q koorts of Parkinson, is het vaak niet meer mogelijk het werk te doen dat ze al deden. Door de inzet van het ‘Werken na’-programma, als onderdeel van een Werkfit-traject, ondersteunen we om weer met een positief en krachtig zelfbeeld in actie te komen en met realisme het arbeidsveld van nu te betreden.

Modulaire re-integratiediensten

Met deze diensten ondersteunen we kandidaten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan een ‘Naar werk’ of ‘Werkfit’ traject. Deze kandidaten hebben geen of weinig contact met anderen buiten de eigen huiselijke kring. Het doel is om kandidaten te activeren om weer deel te nemen aan een breder sociaal netwerk. De participatie interventie is gericht op het vertrouwen winnen van de kandidaat en toe te werken naar het versterken van eigen regie in het bouwen van een sociaal netwerk. Ook zijn praktijkassessments en begeleiding bij scholing mogelijk.

Mobiliteitscentrum IBN Cuijk 01

Praktijkassessment

Samen met UWV en de kandidaat worden vooraf de vraagstelling en de meest passende aanpak besproken. Voor het in beeld brengen van de mogelijkheden van de kandidaat, maken we bij IBN gebruik van diverse testinstrumenten, praktijksimulaties en individuele gesprekken. Ook kunnen we de fysieke belastbaarheid en -mogelijkheden meten. De onderzoeken zijn altijd werk gerelateerd. Kandidaten kunnen in een van onze werkbedrijven meewerken. Zo ervaren we in de praktijk hoe een kandidaat in een werksituatie functioneert, waar hij/zij tegen aan loopt en welke talenten, capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden er zijn. Het resultaat is altijd een heldere rapportage met een concreet advies over de mogelijkheden om de kandidaat naar regulier werk te leiden, binnen welke termijn en welke aanvullende dienstverlening hiervoor eventueel nog nodig is.

IBN Leerlijn Assemblage 5

Werkwijze alle trajecten

Bij alle trajecten starten we met een oriënterend gesprek waarin de kandidaat kennis maakt met IBN en de IBN werkwijze. Daarna stelt IBN een plan op en legt dit voor aan UWV. Na akkoord op het plan start de uitvoering van de opdracht. De dienstverlening vindt plaats bij IBN of, indien gewenst, op locatie van de opdrachtgever.

Plaatsing en nazorg

Zodra een geschikte werkplek gevonden is, kan de kandidaat - in overleg met UWV - via een proefplaatsing ervaren of de baan passend is. Als de proefplaatsing is omgezet naar een definitieve werkplek, start de nazorgperiode van 6 maanden. Tijdens het gehele traject en ook in de periode daarna kan de kandidaat ondersteund worden door een jobcoach. De jobcoach onderhoudt regelmatig contact met de kandidaat en bezoekt de werkplek om te bespreken of alles naar wens verloopt en te ondersteunen waar nodig. Samen wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de kandidaat en zorgen we voor duurzaamheid van de plaatsing en groei in loonwaarde.

 

Arbeidsonderzoek in testcentrum

Op onze locaties in Oss en Cuijk hebben we een modern, compleet uitgerust testcentrum. Hier kunnen we de arbeidsvaardigheden, het gedrag op de werkplek en de fysieke belastbaarheid van kandidaten onderzoeken. In het filmpje hiernaast word je meegenomen in de mogelijkheden van een arbeidsonderzoek.

Arbeidsonderzoek

Testcentrum IBN

Corina Snoek Verhees Textiles 1

Carina via IBN bij Verhees Textiles

"Mensen in mijn omgeving zien dat ik positief ben veranderd’

Carina Snoek (37) werkt sinds april 2021 via IBN als logistiek medewerker bij Verhees Textiles in Oss. Dankzij een re-integratietraject ingezet door UWV bij IBN, kon Carina weer aan de slag nadat zij vanuit haar vorige baan in de ziektewet belandde. In haar werk, maar ook als persoon maakte ze een enorme groei door.

IBN Louis Kahlert Verkeersruimte 09.Alleenkleinafbeelden

Louis Kahlert werkt als verkeersonderzoeker bij advies- en onderzoeksbureau Buiten-Ruimte in Veghel.

“Ik zit weer lekker in mijn vel”

Het leven lacht Louis weer toe na een moeilijke periode waarin hij kampte met meerdere depressies en een langere tijd zonder werk zat. Een ‘Naar Werk’ traject ingezet door UWV bij IBN, leverde hem  een mooie baan op.

Richard Peters

Richard Peters op zijn plek bij Nutripack

"Bij Nutripack kan ik gewoon Richard zijn"

Richard Peters (28 jaar) kreeg jaren geleden een bedrijfsongeval waardoor hij in de WIA belandde. Via UWV, een traject ‘Naar Werk’, kwam hij terecht bij IBN en vond hij zijn droombaan bij Nutripack. Daar wordt hij begeleid door een jobcoach en kreeg hij de kans zich te ontwikkelen tot medewerker technische dienst.

Roy Aan Bureau

Roy Lichteveld doet weer mee

"Door mijn werk heb ik weer structuur. Ik heb thuis weer wat te vertellen."

Roy Lichteveld (49 jaar) werkte altijd als monteur bij een installatiebedrijf maar fysieke klachten maakten een einde aan zijn loopbaan. Hij werd gedeeltelijk afgekeurd en belandde in de WAO. Via het UWV kwam Roy terecht bij IBN en werd begeleid naar een baan die bij hem past. Vol trots vertelt Roy over zijn baan als conciërge bij het Pro College in Boxmeer.

Marjo Rutten 2

Marjo Rutten aan de slag bij Sidekix met ondersteuning van Buro voor Fysieke Arbeid en IBN

"Ik ben heel bij dat ik op IBN ben afgestapt én de kans kreeg bij Sidekix."

Marjo Rutten komt uit een uitkeringssituatie van ruim drie jaar. Via UWV vond zij haar weg naar IBN en vervolgens naar de fijne werkgever Sidekix. "Ik heb veel baat gehad bij de begeleiding van IBN en BVFA. Ik ben heel blij dat ik op IBN ben afgestapt én de kans kreeg bij Sidekix."

Foto 2 Johan Van Den Heuvel 600X400 Webres

Johan vindt na Werkfit via UWV nieuw werkgeluk bij IBN

"In het begin voelde ik nog wel wat pijn in mijn nek, maar na verloop van tijd verdwenen mijn klachten."

Johan van den Heuvel (65) vond dankzij een Werkfit-traject, ingezet door UWV, nieuw werkgeluk bij IBN. Hij is dankbaar dat hij zijn laatste jaren net voor zijn pensioen nog aan het werk kan als medewerker groenonderhoud bij IBN.

Afbeelding Willy Vd Sanden

Via UWV/IBN WerkFit succesvol naar werk

"Als je al zo lang thuiszit, is het zo fijn om weer aan de slag te kunnen."

Willie van de Sanden (62 jaar) kreeg 4 jaar geleden plotseling last van zijn schouder. Hierdoor kon hij zijn werk in de productie bij het groenteverwerkingsbedrijf, waar hij al 17 jaar werkzaam was, niet meer doen. Hij belandde in de ziektewet. Dankzij een WerkFit-traject, ingezet door het UWV bij IBN, is Willie weer succesvol aan de slag!

Voordelen en samenwerkingsprojecten

Voordelen op een rij

 • Persoonlijk traject op maat, passend bij de kandidaat.
 • Naar werk in de directe woonomgeving.
 • Ondersteuning bij solliciteren en individuele begeleiding.
 • Werkfit maken door zeer ervaren en enthousiaste professionals, eventueel met gebruikmaking van de eigen werkbedrijven.
 • Groot netwerk van ruim 750 regionale werkgevers.
 • Kennis van beperkingen, ziektebeelden en bijpassend begeleidingsadvies voor werkgever.
 • Ruime ervaring en aantoonbare resultaten met het begeleiden en plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking: 3400 mensen bij of via IBN aan het werk.
 • Veel van deze medewerkers hebben een WIA/WAO of Wajong achtergrond. We hebben veel ervaring met deze doelgroep.
 • Blik op werk keurmerk.

Samenwerkingsprojecten

Bij IBN hebben we de afgelopen jaren bijzondere samenwerkingsprojecten opgezet, waar wij erg trots op zijn. Een aantal van die projecten zijn:

Van VSO naar Beschut Werk: een samenwerkingsverband tussen Gemeente Oss, gemeente Meierijstad, HUB, Noord-Brabant, UniK, UWV en IBN. Dit is een programma voor leerlingen uit het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) om door te groeien naar een beschutte werkplek.

Meters maken op leren(d) werken: Dit is een samenwerkingsverband van partners in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Deze partners hebben de ambitie uitgesproken om de scholingsgraad van laagopgeleide werkzoekenden in Noordoost Brabant te verhogen. Het doel is om begeleiding en scholing op de werkplek te bieden en op te leiden tot een praktijkverklaring op te leiden.

IBN Uden

Nader kennismaken?

Graag vertellen we je nog veel meer. Het liefst willen we je ons bedrijf laten zien. We nodigen jou van harte uit om ons nog beter te leren kennen.

Die kennismaking kan nu al eenvoudig door je aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief voor toeleiders. Je ontvangt dan zeven keer per jaar een nieuwsbrief in jouw mailbox met kort nieuws van IBN, de mensen die er werken en nieuwe ontwikkelingen.

Marcel Van Drunen Uitgebreid Kopie

Wil je meer weten over IBN?

Marcel van Drunen, Accountmanager IBN, staat je graag te woord. Je kunt hem bereiken via telefoon 0413 28 21 95 of mail mdrunen@ibn.nl