Header Website Het Advies 1
  1. IBN
  2. Bedrijfsleven
  3. Klantverhalen
  4. Het Advies.nl

Het Advies.nl

"We kunnen altijd terugvallen op een professionele jobcoach en krijgen loonkostensubsidie"

Het levert meer op dan je denkt

In 2000 heeft Bart Hermanussen het assurantiekantoor overgenomen van zijn vader, die het in 1967 heeft opgericht. Een paar jaar later ging zijn vader met pensioen, en stond hij er echt alleen voor. Juist op dat moment was IBN voor zijn broer op zoek naar een werkplek bij een regulier bedrijf. Na intern familieberaad is Jan bij Bart op kantoor gaan werken. Nu, negen jaar later, zijn ze nog steeds blij met deze beslissing.

“Ik had iemand nodig voor administratieve werkzaamheden en allerlei ander papierwerk. Dat is echt Jan z’n ding. Ik doe het commerciële verhaal en bezoek onze klanten. We vullen elkaar heel goed aan. Ondanks dat we broers zijn en veel bij elkaar zitten, gaat het heel goed.” Jan valt onder de regeling Begeleid werken. “We kunnen altijd terugvallen op een professionele jobcoach en krijgen loonkostensubsidie. Het punt is dat Jan wat trager is, maar dat zie je niet aan de buitenkant. Hij heeft een hbo-opleiding, SPD, dus hij is echt goed onderlegd. Dat leg ik ook uit aan onze klanten; de meesten hebben daar wel begrip voor.”

hetadvies.nl

Vrij snel na de overname is Bart gaan nadenken over de veranderende markt. “In het verleden haalden wij de inkomsten uit de verkoop van polissen aan particulieren en kleine zelfstandigen, zoals nu nog veel assurantiekantoren doen. Wij ambiëren echter meer de rol van adviseur, en dat kan in onze ogen alleen als je onafhankelijk bent. Wij krijgen geen provisie meer en klanten betalen ons een vaste vergoeding per maand voor het advies en de begeleiding. Daarvoor verdiepen we ons in het hele financiële plaatje: verzekeringen, hypotheken, spaarproducten, beleggingen, leningen, noem maar op. Hoe meer we van de klant weten, hoe beter we kunnen helpen.”

Bart heeft voor deze nieuwe benadering een online dossier ontwikkeld: hetadvies.nl. “Het dossier is ook voor de klant toegankelijk en bevat het totaalplaatje. We stimuleren klanten om zelf ook zoveel mogelijk financiële gegevens in het digitale dossier te plaatsen. Met deze omslag naar digitaal maken we gebruik van de technologische ontwikkelingen, maar het persoonlijke contact blijft voor ons heel belangrijk.”

Stap voor stap zelfstandiger

Ondanks dat Jan zijn broer is, was het ook voor Bart even schakelen op sommige momenten. “Je moet wel begrip hebben voor de beperking en je verwachtingen bijstellen. Kleine stapjes maken, dat is waar ik in het begin aan heb moeten wennen. Maar Jan is zelfstandiger geworden dan iemand ooit had gedacht: dat vind ik zo mooi! Buiten dat het mijn broer is, vind ik dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans moet krijgen. Door deze baan groeit Jan ook in het dagelijks leven, en daar heeft de maatschappij baat bij. IBN helpt op allerlei fronten om het allemaal goed te laten verlopen. Als Jan thuis niet lekker in z’n vel zit bijvoorbeeld, heeft dat invloed op het werk. Ook dan kunnen we terugvallen op IBN; dat vind ik een groot voordeel.”

Bart wil zijn ervaringen graag delen: “Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan bieden levert meer op dan je denkt! Als ondernemers of werkgevers hierover graag eens met mij van gedachten willen wisselen, mogen ze me altijd bellen (0485 45 18 77).”