Gebroeders Janssen 1
  1. IBN
  2. Bedrijfsleven
  3. Klantverhalen
  4. Gebroeders Janssen

Gebroeders Janssen

"Als je met andere ogen naar je bedrijf kijkt, zijn er meer mogelijkheden dan je denkt."

Het perfecte voorbeeld van meervoudige waardecreatie

De overheid gaat alleen nog zaken doen met partijen die hun MVO-beleid goed op de rit hebben. In de selectieprocedure wordt daarom steeds vaker gelet op Social Return. Peter van Houtum, financieel directeur bij Gebr. Janssen te Beugen: “Voor ons als dakdekkers- en installatiebedrijf is dat stuk moeilijker in te vullen. Toch willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. En wat blijkt: als je met andere ogen kijkt naar je bedrijf zijn er meer mogelijkheden dan je in eerste instantie dacht.”

De werkzaamheden die bij Gebr. Janssen bv de hoofdtoon voeren zijn lichamelijk vaak zwaar en ook nog eens op hoogte. “Dat is al snel een onhaalbare kaart voor IBN medewerkers. Daarom zijn we op andere vlakken gaan kijken en kwamen een probleem tegen bij onze afvalstromen. Alle afvalmaterialen worden in aparte containers gescheiden van elkaar. Dat is echter een klusje dat de monteurs na een dag hard werken niet meer al te serieus nemen. Het afval kwam vaak in de verkeerde containers terecht. Op die plek konden we dus wel iemand gebruiken.”

De drie p’s

De milieustraat wordt nu beheerd door iemand van IBN. “Elke middag komt hij een paar uur de materialen sorteren, stuurt mensen aan zodat het afval in de juiste containers terechtkomt en ruimt alles netjes op. De nauwkeurige afvalscheiding is beter voor het milieu. Bovendien is afval duur. Nu de afvalstromen efficiënt worden gescheiden, scheelt ons dat kosten omdat er minder containers aan- en afgevoerd hoeven worden. Nog een positief effect is dat medewerkers zuiniger met de spullen omgaan. Het is een perfect voorbeeld van meervoudige waardecreatie: de drie p’s (people, planet, profit) in balans.” Inmiddels is er nog iemand via IBN aan de slag: “Hij komt elke middag tussen drie en vijf om de werkkleding en het gereedschap in te nemen. Voorheen moest altijd iemand vanuit de werkplaats van zijn werk afgehaald worden. Dat liep ongestructureerd. Het is een afgekaderde taak waar je normaal gesproken niet iemand voor kunt aannemen. Via IBN kan dat wel.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Bij Gebr. Janssen bv zijn ze sinds 1886 altijd bezig geweest goed vakmanschap te leveren. “Het vertrouwen dat dat geeft, daar komen klanten voor bij ons. Wij zijn hofleverancier omdat we meer dan 125 jaar bestaan en altijd van meerwaarde zijn geweest voor de maatschappij. Want dat predicaat mag je niet zomaar voeren: je moet aantonen dat je het waardig bent.”
Kwaliteit leveren en maatschappelijke betrokkenheid hebben dus altijd de aandacht gehad bij Gebr. Janssen bv. “Nu MVO steeds belangrijker wordt, ga je anders denken. Vroeger ging het vooral om profit, maar we beseffen inmiddels dat we in een wereld leven die we ook maar te leen hebben. Die willen we goed achterlaten aan de komende generatie. We bieden steeds meer duurzame oplossingen, zoals waterterugwinningsinstallaties en zonnepanelen. De dingen die je altijd hebt gedaan op een betere manier doen, geeft veel voldoening. Een werkplek bieden aan IBN’ers past daar bij.”

IBN ontzorgt

Op een netwerkbijeenkomst in de regio Cuijk/Boxmeer kwam Peter in gesprek met iemand van IBN en zo is het balletje gaan rollen. “Inmiddels werken we ruim een jaar samen. Vanaf het begin viel de goede begeleiding me op. Wij stellen het profiel op, IBN zoekt daar iemand bij: dat is voor ons een zorg minder. Medewerkers via IBN hebben vaak een vervelende tijd achter de rug en zijn blij dat ze weer mogen werken. Daarom zijn ze hartstikke gemotiveerd. Het is mooi om te zien hoe makkelijk ze opgenomen worden in de groep. Ze komen van buitenaf, maar worden echt gezien als collega’s. Wij zijn er trots op medewerkers van IBN een job te kunnen bieden.”

De toekomst tegemoet

Voor wat de toekomst betreft wil Peter graag een flexibele schil opbouwen. “De vastigheid die er was komt nooit meer terug. Flexibiliteit wordt daarom een belangrijk speerpunt. Binnenkort wil ik daarover met IBN in gesprek. Ik heb namelijk mensen nodig die ad hoc de bussen op locatie kunnen voorzien van materialen die ze op dat moment nodig hebben. Dat zou een medewerker via IBN prima kunnen doen. Zo blijven we onze ogen open houden voor geschikte werkzaamheden. We hebben goede ervaringen met IBN en zien ernaar uit die verder uit te bouwen.”