Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

 1. IBN
 2. Bedrijfsleven
 3. Zaken doen met IBN
 4. Arbeidsmobiliteit
 5. Van ziekte naar werk
van ziekte naar werk
 1. IBN
 2. Bedrijfsleven
 3. Zaken doen met IBN
 4. Arbeidsmobiliteit
 5. Van ziekte naar werk

Van verzuim naar werk

Ervaart u veel verzuim op werk? Is een van uw medewerkers onverhoopt ziek, dan bent u als werkgever (mede) verantwoordelijk voor de re-integratie. Er moet een passende werkplek gezocht worden, binnen uw eigen organisatie of daarbuiten. IBN heeft jarenlange ervaring op het gebied van verzuim werk. We brengen mensen in beweging en zorgen voor een (nieuwe) werkplek.

Advies en uitvoering van de Wet verbetering poortwachter

 

1e spoor Wet verbetering poortwachter gaat uit van re-integratie op een passende plek bij de huidige werkgever. Wij kunnen goed inschatten of het voor de medewerker mogelijk is om terug te keren naar de huidige, een andere of aangepaste werkplek binnen uw bedrijf. Zodra duidelijk wordt dat dit niet mogelijk is, kunnen we de ziektewet 2e spoor vroegtijdig starten. Er wordt dan samen met u en de medewerker een traject gestart om een werkplek te vinden bij een ander bedrijf. Het inzetten van de ziektewet 2e spoor is een wettelijke verplichting voor de werkgever.

Actieve begeleiding en ondersteuning bij ziekte en werk

We begeleiden uw medewerker bij het ‘in beweging komen’ en actief op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Door jarenlange ervaring met mensen die ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig hebben, kunnen we goed inspelen op alle vragen en problemen die spelen rondom (duurzame) inzetbaarheid, verzuim en verandering in werk.

Heeft u als werkgever veel last van verzuim op werk? Ook dan kunnen we u helpen. We kijken samen wat er mogelijk is en hoe we dit kunnen oplossen.

Informatie over het traject voor uw medewerker

van ziekte naar werk

 

Door de medewerker volledig te betrekken bij het traject en zijn voorkeuren, persoonlijkheid en aanwezige competenties mee te nemen, voelt hij zich meer intrinsiek gemotiveerd voor het behalen van het doel.

Hoe ziet het verzuim traject eruit?

Graag geven we u inzicht in de stappen die we in het traject ‘Van ziekte naar werk’ samen met u en uw medewerker doorlopen.

Stap 1: Oriënterend gesprek

De adviseur van IBN bespreekt de situatie met u als opdrachtgever in een oriënterend gesprek en stemt de verwachtingen af.

Stap 2: Intakegesprek medewerker

De adviseur van IBN heeft een uitgebreid intakegesprek met uw medewerker. Vooraf nemen we het arbeidsdeskundig onderzoek door en houden we rekening met het advies van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige. We bespreken de huidige en wenselijke situatie en de mate van arbeidsvreugde en belastbaarheid van de medewerker. Tevens nemen we de talentenscan af. Hiermee krijgen we inzicht in het profiel, de competenties, arbeidsmotivatie en het zoekgedrag naar nieuw werk.

Daarnaast geven we inzicht in de financiële toekomstige scenario’s bij wel, niet of gedeeltelijk werken. En we maken de koppeling naar de arbeidsmogelijkheden, waarbij we kijken naar vacatures en kansen op de arbeidsmarkt.

Stap 3: Advies op maat

Na het gesprek stellen we een advies op maat op. Deze bestaat uit een plan van aanpak en een bijbehorend tijdspad. We zorgen dat uw medewerker zich volledig eigenaar voelt over zijn traject, waardoor hij zich meer betrokken en verantwoordelijk voelt. IBN beschikt over hulpmiddelen, testen en trainingen om alle vragen tijdens het traject te beantwoorden. Een-op-een begeleiding en coaching is doorlopend aan de orde.

Stap 4: Bemiddeling

Het doel van een traject is meestal: het vinden van een nieuwe baan. De bemiddeling loopt door tot aan 104 weken verzuimduur. IBN biedt verschillende mogelijkheden in bemiddeling naar werk.

 • Binnen het uitgebreide IBN-netwerk van zo'n 750 bedrijven in de regio
 • Binnen de bedrijfsonderdelen van IBN
 • Via een doordetachering naar een andere werkgever

Uw medewerker neemt deel aan het mobiliteitscentrum. Hier krijgt hij begeleiding bij het zoeken naar vacatures en bij het solliciteren. Ook kunnen ook extra hulpmiddelen worden ingezet zoals het meten en onderbouwen van de (fysieke) belastbaarheid en de wijze waarop we werkritme en/of uren kunnen opbouwen. De begeleiding is coachend; het sturen op eigen initiatief en een proactieve houding van uw medewerker staat voorop.

Stap 5: Plaatsing en nazorg

Als uw medewerker bij een andere werkgever kan starten, begeleidt IBN ook dat traject. Indien gewenst, adviseren we de medewerker bij de indiensttreding en bij aanvang van de nieuwe baan. In bepaalde gevallen kan de inzet van extra coaching helpen om het risico op voortijdige uitval te verkleinen.

Stap 6: Verlengde bemiddeling

Het kan voorkomen dat u als werkgever nog re-integratieverplichtingen heeft voor uw medewerker. Omdat wij uw medewerker inmiddels goed kennen, kunnen wij ook adviseren bij deze verlengde bemiddeling, het zogenaamde 3e spoor. Dit wordt ingezet wanneer de medewerker na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt is, maar geen recht heeft op een IVA-uitkering. Soms heeft uw medewerker wel recht op een WGA-uitkering, maar dat is niet het geval wanneer hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. In dat geval blijft hij bij u in dienst. Deze situatie vraagt om een andere oplossing. IBN is goed op de hoogte van de problematieken en kan samen met u zorgen voor het gewenste resultaat.

Bij langdurig ziekteverzuim is het belangrijk om snel en adequaat de juiste begeleiding in te zetten, ook om (financiële) schade voor uw organisatie zoveel mogelijk te beperken.

Contact met IBN voor het beste resultaat

Tijdens het gehele 'Van ziekte naar werk'-traject hebben wij nauw contact met u als werkgever. We kunnen snel een nieuwe, goed passende werkplek voor uw medewerker realiseren en hiermee onnodige (loon)kosten vermijden. Tevens voldoet u aan de verwachtingen van het UWV, is het mogelijk tijdig te rapporteren en hiermee eventuele boetes te voorkomen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Gerrit Timmerman voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

T 0413282025 | E gtimmerman@ibn.nl

Wij nemen graag contact met u op

* = verplicht veld

Diensten voor uw bedrijf via IBN

Bij IBN ondersteunen we ondernemers graag met diverse diensten. Bekijk hier verschillende mogelijkheden voor uw bedrijf. Natuurlijk gaan we graag met u in gesprek over de specifieke wensen voor uw bedrijf.