Fitland 1
  1. IBN
  2. Bedrijfsleven
  3. Klantverhalen
  4. Fitland

Fitland

"We werken al meer dan tien jaar met IBN samen"

Social Return: een vanzelfsprekendheid

Sinds de oprichting in 1984 heeft Fitland Groep met name de afgelopen jaren een sensationele groei doorgemaakt. Het concern omvat meer dan twintig locaties, hoofdzakelijk gevestigd in Noord-Brabant, maar ook in Zuid-Limburg, Zeeland en Zuid-Holland. Ging het in de beginjaren vooral om sportcentra, inmiddels begeeft Fitland zich ook in de segmenten wellness, eten en drinken, evenementen en hotellerie.

“Wij hadden al heel vroeg bedrijfsfitness”, vertelt Maarten van Kempen, directeur-eigenaar en bestuurder van Fitland Groep. “Dat werd gecomplementeerd met fysiotherapie, voor als er toch lichamelijke klachten waren. Wat later is daar arbeidsgerelateerde psychische problematiek bijgekomen. Hierdoor kregen we contact met mensen met een tijdelijke beperking. De stap naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is dan niet groot meer.”

Het is er gewoon

Social return is echter nooit in de missie en visie van Fitland vastgelegd. “En we hebben er ook geen protocollen voor geschreven. Het is er gewoon. Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is inmiddels zo verweven in onze organisatie, dat er geen aparte aandacht voor is, ook niet in onze communicatie-uitingen. Voor mij zou dat hetzelfde zijn als vermelden dat je lekker eten serveert in een restaurant of dat een wellness complex heel schoon is. Het is niet nodig zulke zaken aan te stippen; het zijn vanzelfsprekendheden.”

Al meer dan tien jaar

Eind jaren negentig is Fitland met IBN in zee gegaan. “We zochten een partij voor schoonmaakwerkzaamheden en een aantal kleinere bouwklussen. Inmiddels werken we al meer dan tien jaar samen. Op dit moment lopen er contracten voor de schoonmaak en enkele beheersfuncties. Over het algemeen doen we vrij lang zaken met partijen. Dat gaat natuurlijk gepaard met ups en downs, of het nou IBN of een andere relatie betreft. Waar het om gaat is of je er samen weer uitkomt. Met IBN verloopt dat altijd prima. Daarbij weten zij zich continu aan te passen aan de steeds wisselende omstandigheden: buitengewoon knap!”

Vrijheid blijheid

Maarten van Kempen heeft moeite met de bemoeizucht van Den Haag. “Dat zal de ondernemer in mij wel zijn.” Hij pleit dan ook voor ‘vrijheid blijheid’ als het gaat om social return. “We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid, die veel ondernemers dwingt prioriteiten te stellen. Social return mag daarom niet opgedrongen worden. Bovendien werkt het niet als het gekunsteld is. Dan komt bijvoorbeeld een medewerker van IBN terecht in een omgeving waar hij of zij helemaal niet kan functioneren; dat kan nooit leiden tot succes. Geef ondernemers wat vertrouwen. Als social return past, is het moeilijk een reden te bedenken om het niet te doen en wordt het als vanzelf omarmd.”