1. IBN
  2. Toeleider
  1. IBN
  2. Toeleider

Werken aan samenredzaamheid

Ondersteuning naar werk voor wie hulp nodig heeft

Medewerkers IBN

Bij IBN geloven we dat mensen die kunnen werken onze samenleving mooier maken. Daarom maken we ons sterk voor de ontwikkeling van iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de manier waarop we dat doen blijven we kijken naar nieuwe mogelijkheden en kansen in werk. We zoeken actief de samenwerking op met partners in de regio zoals gemeenten, werkgevers, UWV en het onderwijs. Graag gaan we samen met u de uitdaging aan om onze regio nog inclusiever te maken.

Ondersteuning richting werk

Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet iedereen lukt het om die talenten direct optimaal te benutten. Soms is voor de start in een betaalde baan een steuntje in de rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning door test, training, coaching of bemiddeling naar werk. We onderscheiden drie categorieën met daarbij behorende re-integratiediensten:

1. Test en Diagnose   2. Arbeidstraining en Talentontwikkeling   3. Bemiddeling en Detachering

Ook zijn we trots op de verschillende samenwerkingsverbanden die we de afgelopen periode zijn aangegaan:

Bijzondere samenwerkingstrajecten

Test en Diagnose

We kijken naar wat mensen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Centrale vragen zijn: wie ben je, wat kun je, wat heb je nodig? Bij het in beeld brengen van de mogelijkheden van de kandidaat maken we bij IBN gebruik van vragenlijsten, praktijksimulaties, tests en individuele gesprekken. De instrumenten die we inzetten bij Test & Diagnose zijn wetenschappelijk onderbouwd en leiden tot valide gegevens. De ervaring leert dat de werkwijze die we hanteren bij Test & Diagnose goed aansluit bij een brede doelgroep.

Arbeidstraining en Talentontwikkeling

Een goed begin is... is het halve werk. Dat geldt ook voor een nieuwe baan. Voor iedere kandidaat zoeken (en vinden) we een juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen en kansen op de arbeidsmarkt te herkennen. Bij IBN bieden we verschillende trainingen en coaching aan:

Arbeidstraining op de werkplek: toetsen én vergroten van werkvaardigheden.
Training Persoonlijke Effectiviteit: een interactieve training met veel doe-opdrachten.
Coaching: vertrouwen in het eigen kunnen vergroten, gericht op werk vinden en behouden.

Medewerkers IBN
Medewerkers IBN

Bemiddeling en detachering

Het vinden van werk kan een hele uitdaging zijn. Denk aan vacatures bekijken, een sterk cv maken, een goede sollicitatiebrief schrijven en een gesprek voeren. IBN ondersteunt kandidaten daarbij. Ook benaderen we zelf actief werkgevers bij het zoeken naar een passende baan. Dit is ons aanbod:

Bemiddeling naar regulier werk: werken aan vertrouwen in eigen kunnen.
Training sollicitatievaardigheden: aanleren en versterken van vaardigheden rondom solliciteren.
Nazorg na plaatsing: gericht op behoud van de werkplek. 
Jobcoaching: begeleiding in het behouden van werk en groeien in werk.
Detacheringen: IBN heeft een jarenlange expertise als detacheerder van diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Als je de kans krijgt die ik nu gekregen hebt, dan kun je heel ver komen."

Monique de Bruijn - conciërge Hooghuis - vertelt hoe haar postnatale depressie effect heeft gehad op haar leven en op haar werk.

Bekijk hier het verhaal van Monique

Medewerkers IBN

 

"IBN hielp mij, als vluchteling in Nederland, naar werk. Ik werk nu als metaalbewerker en hoop hier tot mijn pensioen te kunnen blijven."

Ayad Hussein - metaalbewerker bij Vovu