1. IBN
  2. Toeleider
  1. IBN
  2. Toeleider

Werken aan samenredzaamheid

Ondersteuning naar werk voor wie hulp nodig heeft

Medewerkers IBN

Bij IBN geloven we dat mensen die kunnen werken onze samenleving mooier maken. Daarom maken we ons sterk voor de ontwikkeling van iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de manier waarop we dat doen blijven we kijken naar nieuwe mogelijkheden en kansen in werk. We zoeken actief de samenwerking op met partners in de regio zoals gemeenten, werkgevers, UWV en het onderwijs. Graag gaan we samen met u de uitdaging aan om onze regio nog inclusiever te maken.

Ondersteuning richting werk

Iedereen heeft talent. Met die insteek starten we al onze bemiddelingstrajecten. In een optimale uitgangspositie starten we met directe bemiddeling. Is een aanloop naar werk nodig? Dan is arbeidstoeleiding de beste eerste stap.

In beide gevallen ontvangt de kandidaat in de eerste fase nog gewoon zijn gemeentelijke of UWV-uitkering. Soms geldt de arbeidsovereenkomst van de huidige werkgever nog. Ook een stage (in het kader van een opleiding) is een mogelijkheid, met als mogelijke vervolgstap een arbeidsovereenkomst bij IBN of een andere werkgever. We onderscheiden drie stappen met interventiemogelijkheden:

1. Test en Diagnose   2. Arbeidstraining en Talentontwikkeling   3. Bemiddeling en Detachering

Test en Diagnose

We kijken altijd naar wat mensen kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Wie ben je? Wat zijn je kwaliteiten? Welke werkervaring heb je? Wat kun je lichamelijk en geestelijk aan? Hoe zit je als mens in elkaar? Het zijn nogal wat vragen.

We stellen ze aan iedereen die werk zoekt met hulp van IBN. Dat gebeurt via vragenlijsten (online) of via oefeningen (in een praktijkomgeving). De vragenlijsten en oefeningen zijn ook geschikt voor mensen de Nederlandse taal minder goed beheersen of die een andere moedertaal hebben zoals Arabisch, Tigrinya of Farsi. Daarna volgt een persoonlijk gesprek. Tot slot maken wij een advies voor vervolgstappen.

Arbeidstraining en Talentontwikkeling

Een goed begin…is het halve werk. Dat geldt ook voor een nieuwe baan. Voor iedere kandidaat zoeken (en vinden) we de juiste aanpak om te wennen aan werk, vaardigheden op te doen en kansen op de arbeidsmarkt te herkennen.

In de training Arbeidsmarktoriëntatie & Mindset bijvoorbeeld, besteden we groepsgewijs aandacht aan de eisen die werkgevers stellen. Hoe kun je hier als werkzoekende zo goed mogelijk op inspelen? Voor laag- of ongeletterde vergunninghouders is er de praktijkroute inburgering in het In Company College©. En leerlingen uit het VSO/pro-onderwijs maken via een schakeltraject de stap naar een betaalde baan (eventueel via ‘Beschut Werken’). Leerlingen van deze onderwijsstroming komen al in hun voorlaatste jaar kennismaken met de werkzaamheden bij IBN. De module Buitenschools Leren biedt de mogelijkheid om dit onder leiding van hun eigen stage mentor te doen. Zo liggen er voor iedereen kansen! 

Medewerkers IBN
Medewerkers IBN

Bemiddeling en detachering

Het vinden van werk kan een hele uitdaging zijn. Denk aan vacatures bekijken, een sterk cv maken, een goede sollicitatiebrief schrijven en een gesprek voeren. IBN ondersteunt kandidaten daarbij. Ook benaderen we zelf actief werkgevers bij het zoeken naar een passende baan.

Hebben we een match? En is er sprake detachering bij een werkgever? Dan blijven we betrokken bij het traject. We geven bijvoorbeeld de kandidaat en de werkgever advies om de werkprestatie te optimaliseren. Treedt de medewerker (na enige tijd) regulier in dienst bij de werkgever? Dan volgen we in de eerste periode de ontwikkelingen.

"Als je de kans krijgt die ik nu gekregen hebt, dan kun je heel ver komen."

Monique de Bruijn - conciërge Hooghuis - vertelt hoe haar postnatale depressie effect heeft gehad op haar leven en op haar werk.

Bekijk hier het verhaal van Monique

Medewerkers IBN

 

"IBN hielp mij, als vluchteling in Nederland, naar werk. Ik werk nu als metaalbewerker en hoop hier tot mijn pensioen te kunnen blijven."

Ayad Hussein - metaalbewerker bij Vovu