Werken Na 3 Uitsnede
 1. IBN
 2. Toeleider
 3. UWV
 4. Werken na UWV

'Werken na' programma als onderdeel van Werkfit-traject

De inzet van het ‘Werken-na’ programma als onderdeel van het Werkfit-traject zorgt voor mogelijkheden naar werk na kanker, NAH, Long-COVID, ziekte van Lyme, Q koorts of Parkinson.

Werken na ziekte

Steeds meer mensen zijn door hun ziekte zoekende zijn in wie ze zijn, wat ze willen én wat ze nog kunnen. Met het programma ‘Werken na’ wordt inzicht gegeven in de eigen mogelijkheden en talenten, gaan de deelnemers  aan de slag met persoonlijke grenzen én wordt er stap voor stap gebouwd aan het zelfvertrouwen en de eigen profilering op de arbeidsmarkt. Ze gaan aan de slag met de wijze van solliciteren, krijgen inzichten in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en gaan direct in gesprek én bouwen een netwerk op met werkgevers uit diverse sectoren.

Online programma verzorgd door experts

Door de trainingen online te verzorgen, wordt er effectief omgegaan met de energie- en tijdsinspanning van elke deelnemer. De energie gaat niet op aan reistijd, maar wordt effectief ingezet voor deelname aan het programma. Elke training wordt gefaciliteerd door één vaste coach en afhankelijk van het programma-onderdeel wordt hier regelmatig een in- of externe expert bij betrokken, zoals een re-integratieregisseur of een arbo arts vanuit het RadboudUMC. De deelnemers krijgen ter voorbereiding aan de bijeenkomst zowel inspiratie als een reflectie-opdracht toegestuurd.

Meeting Via Teams Uitsnede

Programma opbouw

In 9 weken wordt met een vaste groep van 8 deelnemers gewerkt aan persoonlijk doelen

 • Intake

  Persoonlijk gesprek met eigen coach en trajectregisseur. Om kennis te maken en eerste inzichten te bespreken om doelen te bepalen.

 • Opstellen Re-integratieplan
  • Persoonlijke doelen bespreken en bepalen
  • Verwachtingen deelnemer
  • Beperkingen deelnemer tijdens programma inzichtelijk maken
 • Negen workshops online van 2 uur
  • Kennis van eigen talenten, ambities én kansen
  • Bewustwording van valkuilen en belemmeringen
  • Bewustwording van vooroordelen en deze omzetten in realisme en kracht
  • Hoe kunnen beperkingen omgezet worden in een talent

  Tussentijds vinden er gesprekken plaats met de trajectregisseur om de eerste inzichten te delen en arbeidsmarkt gerelateerde zaken te bespreken

  • Presenteren van zichzelf
  • Een realistisch arbeidsperspectief
  • Advies over cv en LinkedIn en waar nodig LinkedIn profiel aanpassen
  • In kaart brengen van eigen netwerk
  • Concrete acties richting werk en gesprek met 6 verschillende werkgevers over mogelijkheden naar werk

Coaching in groepsverband

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat het besef er niet alleen voor te staan al een enorm positieve beweging geeft. Het samen zijn met lotgenoten, elkaar helpen, spiegelen en ervaringen uitwisselen werkt motiverend. In 9 weken wordt met een vaste groep van 8 deelnemers aan de persoonlijk doelen uit het re-integratieplan en het weer ‘werkfit’ maken gewerkt. 

Persoonlijke coaching

Naast de groepsbijeenkomsten zijn er ook individuele arbeidsgerelateerde coachingsgesprekken met een trajectregisseur van IBN. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktoriëntatie. In deze gesprekken wordt tevens de voortgang bewaakt en inzicht gegeven in het bereiken van de doelen. 
Als afsluiting van het programma vindt een eindgesprek plaats met de eigen coach en de trajectregisseur van IBN waarbij de actiepunten uit het Re-integratieplan worden besproken en geëvalueerd. 

Eindrapport met vervolgadvies

Aan het einde van het programma zorgt IBN voor een eindrapportage met vervolgadvies. Hoewel het doel is dat deelnemers met een positief, realistisch zelfbeeld én werkfit de arbeidsmarkt kunnen betreden, leert de ervaring uit alle voorgaande programma’s dat 68% van de deelnemers niet alleen werkfit is, maar zelfs een baan heeft gevonden aan het einde van het traject. Jobcoaching als vervolg hierop kan in overleg worden aangeboden, zodat baanbehoud een grotere kans van slagen heeft.

Het Werken na programma kan als onderdeel van een Werkfit traject worden ingezet. Mocht een baan na het succesvol afronden van het programma nog niet in het verschiet liggen, dan kan IBN in overleg een traject ‘Naar werk’ aanbieden.

Na 6 maanden vindt er een reünie met de deelnemers plaats om de vorderingen van de voorgaande maanden te bespreken.

Man Overal 2 Uitsnede

Deelnemer aanmelden?

Het ‘Werken na’ programma is voor mensen die kanker hebben (gehad) of leven met Long COVID, NAH, ziekte van Lyme, Q koorts of Parkinson. Wil u een deelnemer aanmelden voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of direct inschrijven voor het programma? Dat kan door onderstaande formulier in te vullen of te mailen naar officeparticipatie@ibn.nl of te bellen met 0413 - 28 25 10

Wij nemen graag contact met je op!

Akkoord
Door op 'verstuur' te klikken ontvangt IBN uw bericht in een mailbox. U geeft ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zodat IBN contact met u kan opnemen. Uw gegevens worden 5 werkdagen bewaard om eventueel gemiste mail te kunnen terugvinden. Wilt u meer weten over wat we met uw gegevens doen? Lees dan onze privacyverklaring.