Het verhaal van José

José maakt zich sterk voor de ontwikkeling van mensen die extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt. Ze is opgeleid als arbeidspsycholoog en ze heeft in de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt. Van eerder trajectregisseur en beleidsmedewerker naar arbeidsdeskundige; haar huidige rol. Ze vertelt over deze uitdagende job.

Mijn functie

“Als arbeidsdeskundige houd ik me bezig met het opzetten van nieuwe dienstverlening voor specifieke groepen mensen die ondersteuning naar werk nodig hebben. Denk aan statushouders zoals in de Z-route die moeilijk de taal leren. Maar ook jongeren van voortgezet onderwijs die we begeleiden naar een stage. We werken vraaggericht vanuit onze opdrachtgevers waaronder gemeenten.” Is het maatwerk? Dan komt José in beeld!

Drijfveer

De grootste drijfveer van José? “Iemand een trede hoger kunnen brengen op de participatieladder. De talentenscan van IBN komt mede uit mijn koker: hiermee brengen we talenten en mogelijkheden in beeld van mensen die werk zoeken. Ook ben ik nauw betrokken geweest bij de opzet van het Ontwikkelhuis in Oss. Kandidaten die (nog) niet direct kunnen starten in een proefplaatsing en/of arbeidstraining doorlopen hier een ontwikkeltraject van 3 maanden.”

Verder helpen

De achtergrond van mensen die bij IBN komen, wordt complexer. “Mensen met een ogenschijnlijke grote afstand tot de arbeidsmarkt bekijk ik vanuit meerdere invalshoeken, gebaseerd op mijn arbeidsdeskundige en psychologische achtergrond. Deze groep stond voorheen aan de zijlijn op de arbeidsmarkt. Ik kijk wat er nodig is om hen verder op weg te helpen. Neem bijvoorbeeld mensen met stevige psychische problematiek. Ik verken dan de mogelijkheden voor verdere samenwerking met ketenpartners als GGZ, Unik en Dichterbij. Ik heb niet hetzelfde meegemaakt, maar denk altijd wel: ‘Ook ik had aan die andere kant van de tafel kunnen zitten’.”

Afwisselend werk

Het werk van José kent vele facetten. “Ik heb me in het verleden bezig gehouden met de coördinatie van de jongerenaanpak. Nu maak ik onderdeel uit van het expertisecentrum bij IBN. Vanuit mijn rol richt ik me samen met mijn collega’s van het Ontwikkelhuis en Arbeidsonderzoek op wat er nodig is voor de ontwikkeling van medewerkers. Dit kan gaan om een belastbaarheidsonderzoek van de medewerker, maar ook om de vraag hoe we iemand op de best passende werkplek krijgen.”

Samenwerking

Bij het toeleiden van mensen naar werk zijn vele partijen betrokken. “Ik zoek de samenwerking op. Vaak ben ik de smeerolie. Ik zorg ervoor dat alles loopt. We moeten als één IBN de missie uitdragen dat iedereen het recht heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt. 

Veel geleerd

“Ik heb veel geleerd. Het gemak waarmee ik inmiddels schakel met alle partners binnen en buiten IBN. Mijn werkzaamheden zijn zo afwisselend dat ik het haast niet kan omschrijven. Ik ben blij dat ik ergens aan kan bijdragen. Mensen helpen een springplank te bieden in hun ontwikkeling is heel mooi. IBN is een fijne werkgever. Ik heb me altijd kunnen ontwikkelen. Onlangs heb ik nog een opleiding afgerond tot arbeidsdeskundige. Ik denk dat mijn score bij medewerkerstevredenheid aardig hoog is,” glimlacht José.