Jaarverslag 2022

Iedereen doet mee: Samen maken we mensen gelukkig met werk

Ieders talent wordt benut, iedereen doet mee. Bij IBN zijn we overtuigd van het belang van werk. Wij vinden dat iedereen die wil en kan werken, ook moet kunnen werken. Werken draagt bij aan het welbevinden, ergens bij horen, naast iemand ook iets zijn, het biedt structuur, collega’s en financiële zelfstandigheid. Helaas lukt het niet iedereen om zelfstandig een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Dit kent allerlei oorzaken zoals fysieke en/of psychische beperkingen, sociale problemen, leeftijd, het ontbreken van diploma’s en er ervaring, de taal niet spreken enzovoorts. Voor al deze mensen zijn wij er!

Jaarverslag 2022

Digitale magazines

Zowel het digitale magazine naar klanten als gemeenten is hier te bekijken.

Digitaal magazine klanten

Digitaal magazine gemeenten

MVO Verklaring

IBN geeft invulling aan de 3 P’s Planet, People en Profit. IBN is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen diep verankerd heeft in haar genen. In onze actuele MVO Verklaring zijn alle onderdelen van ons MVO-beleid toegelicht.

Bekijk hier onze MVO verklaring

Maatschappelijke impact van IBN

3,1 miljoen euro in harde baten en een breed scala aan beleefde waarden die niet in geld zijn uit te drukken. Een onderzoek onder medewerkers, gemeenten en het regionale bedrijfsleven laat zien dat dit de effecten zijn van het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De resultaten van dit onderzoek naar de maatschappelijke impact van IBN kunt u hieronder inzien.

Rapport maatschappelijke impact

Publicatierapport Kamer van Koophandel

Bekijk hier het publicatierapport van de Kamer van Koophandel 2019, 2020, 2021 en 2022.

Publicatierapport 2023

Publicatierapport 2022

Publicatierapport 2021

Publicatierapport 2020

Publicatierapport 2019

Digitaal magazine Partnership

Een belangrijke mijlpaal is bereikt: het vernieuwde partnership van 11 gemeenten met IBN gaat vanaf 1 juli 2021 van start. Een bijzonder partnership waarbij we in gezamenlijkheid zorgen voor werkgelegenheid in onze regio voor de meest kwetsbare inwoners. Lees er in het eenmalige digitale magazine alles over.

Bekijk hier het digitale magazine over partnerschip gemeenten en IBN

Onze strategienota

Bij IBN geloven we in de kracht van onze medewerkers en de mogelijkheden van onze eigen bedrijven. We investeren in mens en bedrijf, benutten talenten, werken samen en pakken kansen tot groei. Als sociale onderneming is het hebben van een positief maatschappelijk resultaat cruciaal. Er is immers geld voor nodig om sociaal te kunnen zijn. Onze marktconforme IBN bedrijven zijn het middel om financieel resultaat te bereiken en zij zorgen voor het brede werkplekaanbod.

Strategie IBN 2030