Wil je alle nieuws van IBN regelmatig in je mailbox? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief

  1. IBN
  2. Over ons
  3. Nieuws en publicaties
  4. Nieuwsbrief
  5. Welke impact maakt IBN? (1)
IBN Klantonderzoek Logo-v2.png (2)
  1. IBN
  2. Over ons
  3. Nieuws en publicaties
  4. Nieuwsbrief
  5. Welke impact maakt IBN? (1)

Welke impact maakt IBN?

De scores op die maatschappelijke impact zijn hoog. Onze klanten vinden de reden om ‘iets te kunnen betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij te kunnen dragen aan een inclusieve samenleving’ de belangrijkste reden om met IBN samen te werken. Als tweede reden geven zij aan dat ’de samenwerking met IBN zorgt voor een grotere sociale waarde van hun eigen product of dienst’ en bijdraagt aan een ‘eigen positief imago’.

Eigen bijdrage

Daarnaast geeft bijna 90% van de klanten die de vragenlijst hebben ingevuld, aan dat zij zelf de sociale verantwoordelijkheid waarderen die hun organisatie neemt door te werken met IBN. Ook geeft ruim 80% aan dat ze door de samenwerking met IBN bijdragen aan de zelfredzaamheid en het werkgeluk van medewerkers. Daarnaast geeft 71% aan dat zijzelf meer respect hebben gekregen voor mensen die extra ondersteuning naar werk nodig hebben. En bijna de helft vindt zijn eigen werk betekenisvoller door het contact of de begeleiding van de medewerkers van IBN.

Uit de klantpanels blijkt dat de medewerkers van IBN vaak worden gezien als één van de eigen medewerkers bij onze klanten. Ook bij klanten die diensten afnemen, merken we dat zij onze medewerkers een warm hart toedragen. Heel mooi om dit te horen.

Wat kunnen we nog verbeteren?

Uit het onderzoek blijkt dat het contact met de begeleider van de medewerker extra aandacht vraagt. Ook rond de ontwikkeling en begeleiding van de medewerkers en de zichtbaarheid hiervan kunnen we verbeteringen doorvoeren.