Corona als nieuwe werkelijkheid voor IBN

Bij IBN zien we een sterke toename van het ziekteverzuim. Deels is dit te verklaren door de maatregel dat medewerkers met lichte gezondheidsklachten thuis moeten blijven om het gevaar op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zien we helaas ook dat een aantal medewerkers ernstig ziek geworden is waarvan een beperkt aantal in het ziekenhuis en soms zelfs op de IC beland zijn. Inmiddels is bekend dat één medewerker overleden is aan de gevolgen van corona.

Veiligheid op de werkvloer
Binnen alle bedrijfsonderdelen hebben we de RIVM maatregelen doorgevoerd om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Veiligheid van medewerkers en voorkomen van verspreiding hebben daarbij de hoogste prioriteit. Vanuit deze kaders hebben we de dienstverlening aan onze klanten zo goed mogelijk voortgezet.

Dienstverlening aan klanten
Hoe goed we hebben kunnen doorwerken de afgelopen periode is verschillend per bedrijfsonderdeel. Ondanks de vele afwezigen is het bijvoorbeeld bij Openbare Ruimte redelijk goed verlopen. Bij de unit Bedrijfsdiensten zien we een wisselend beeld. Zo waren scholen grotendeels gesloten en neemt de dienstverlening daar ook af. Op 26 maart had ook de feestelijke heropening moeten plaatsvinden van het vernieuwde congrescentrum Meeters. Dit is door de coronamaatregelen helaas niet gelukt. Het prachtige congrescentrum is voorbereid op een start in de anderhalvemeter-samenleving.

Bij onze detacheringen hebben we te maken met medewerkers die door de opdrachtgever zijn teruggestuurd omdat het werk is stil gevallen. De verwachting is dat naarmate de coronamaatregelen meer worden versoepeld de meeste medewerkers weer aan de slag kunnen bij hun opdrachtgever. Voor het bedrijfsonderdeel Participatie is de impact op korte termijn dat er minder aanmeldingen zijn vanwege andere prioriteiten bij de gemeenten.

Binnen de kwekerijen lijkt het uitleverseizoen slechts beperkt geraakt te worden terwijl bij de unit Productie bij sommige klanten het werk volledig is weggevallen. Deels komen hiervoor vervangende werkzaamheden terug. Positief is wel dat het onder andere werkzaamheden betreft om mondkapjes en schorten voor zorginstellingen te maken, waarmee we maatschappelijk erg belangrijk en zinvol werk kunnen realiseren.

Financiële impact
Het is op dit moment nog moeilijk te zeggen wat de exacte impact van de coronacrisis op IBN gaat zijn. Op korte termijn is de financiële impact groot. De noodzaak om de uitdagingen aan te gaan is groot. Zeker omdat IBN juist in tijden van recessie een belangrijke bijdrage kan leveren.