1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN Facilitair wint aanbesteding voor omvorming van de wijk Padbroek in Cuijk
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN Facilitair wint aanbesteding voor omvorming van de wijk Padbroek in Cuijk

IBN Facilitair wint aanbesteding voor omvorming van de wijk Padbroek in Cuijk

16 maart 2017

IBN Facilitair heeft een aanbesteding gewonnen om de complete wijk Padbroek in Cuijk om te vormen. De inrichting van de openbare ruimte is aan vernieuwing toe om verpaupering voor te zijn en de wijk toekomstbestendig te maken. De opdracht bestaat uit de omvorming van het groen (bosplantsoen, bomen, heesters), voetpaden, speelplekken en grondkeringen. IBN Facilitair zorgt voor het ontwerp en de communicatie met de burgers.

De wijk Padbroek is een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’ uit de jaren ‘70. De wijk kenmerkt zich door een bochtige wegstructuur van wijkontsluitingswegen, woonstraten, pleinen en hofjes met speelplekken. De wijk heeft een groen karakter. Het groen bestaat veelal uit bosplantsoen en grote bomen. Padbroek heeft door zijn ligging op oude stroomgeulen en wallen hoogteverschillen tot 2,5m. Het fijnere reliëf in de wijk is met muurtjes van natuursteenkeien en houten keringen opgevangen.