1. IBN
 2. Over ons
 3. Gemeenten
Medewerkers IBN
 1. IBN
 2. Over ons
 3. Gemeenten

Samenwerking met gemeenten

Samen werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt

Bijzondere relatie IBN en gemeenten

Er zijn vijf dimensies in de samenwerking tussen IBN en de gemeenten, waarbij de samenhang essentieel is: elke dimensie heeft impact op de ander.

 • Opdrachtgever

  11 gemeenten werken samen in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en geven via dit schap opdracht voor de uitvoering van de Wsw. IBN voert samen met de gemeenten de Participatiewet uit.

 • Eigenaar

  Uniek in Nederland is de bijzondere winstverdeling voor gemeenten (via het Werkvoorzieningschap). Naar rato van gemeentelijke omzet wordt 50% van het netto-resultaat van IBN verdeeld onder alle 11 gemeenten (als eigenaren van IBN).

 • Klant

  Gemeenten nemen diensten van IBN af. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijk groenonderhoud, de schoonmaak van het gemeentehuis, catering of arbeidstoeleiding voor statushouders.

 • Werkgever/inlener

  Binnen de gemeentelijke organisatie werken medewerkers van IBN via detacheringen (gemeente is inlener) of via Begeleid werken (gemeente is werkgever).

 • Belanghebbende partij

  IBN is een van de grootste werkgevers in de regio. Wij brengen uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en bieden ook werk aan ruim 700 niet-gesubsidieerde medewerkers. Werken via IBN leidt aantoonbaar tot voordelen voor de maatschappij. Het effect op de maatschappij als totaal kunt u hier lezen.

   

11 Gemeenten

Hoe zit IBN in elkaar?

De 11 gemeenten werken voor de uitvoering van de Wsw samen in het Werkvoorzieningschap en geven via het schap opdracht voor de uitvoering van de Wsw aan IBN. Het Werkvoorzieningschap kent een Algemeen Bestuur (11 wethouders van 11 gemeenten) en een Dagelijks Bestuur (vijf wethouders).

De IBN-organisatie heeft een BV structuur (Holding en dochter BV’s) met een Algemene vergadering, een Raad van Commissarissen en een bestuurder. Enig aandeelhouder van IBN is het Werkvoorzieningsschap. De aandeelhoudersbevoegdheid wordt uitgeoefend door de 11 leden van het Algemeen Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en adviseert haar. De Raad bestaat nu nog uit 9 leden, 3 leden zijn benoemd op aanbeveling van de Ondernemingsraad. 6 leden zijn benoemd uit het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap. De bestuurder geeft leiding aan de onderneming. De governance-structuur van IBN wordt momenteel nader bezien.

Gezamenlijke opdracht uitvoering Participatiewet

IBN voert tot en met 2020 de Participatiewet uit voor en in nauwe samenwerking met de 11 gemeenten. Na een constructieve pilotperiode van twee jaar is eind 2016 een partnership overeengekomen tussen de gemeenten en IBN voor de uitvoering van de Participatiewet. Wij beschikken hiertoe over een breed en gevarieerd aanbod van werksoorten, zowel binnen IBN als via ons omvangrijke netwerk van werkgevers.

Relatie met het Werkvoorzieningschap

Het Werkvoorzieningschap is in 1970 door de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant opgericht om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren.

 

IBN Hoofdkantoor

Nader kennismaken

Graag vertellen we u nog veel meer. Het liefst willen we u vooral ons bedrijf laten zien. We nodigen u van harte uit om ons nog beter te leren kennen.

Publicaties IBN

Digitale nieuwsbrief voor toeleiders

Die kennismaking kan heel eenvoudig door u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief voor toeleiders. U ontvangt dan zeven keer per jaar een compacte nieuwsbrief in uw mailbox met kort nieuws van IBN, de mensen die er werken en nieuwe ontwikkelingen.

Inschrijven nieuwsbrief
Medewerkers IBN

Machteld van Boheemen

Gemeentelijk contactfunctionaris

Wilt nu meer informatie over IBN? Machteld van Boheemen, gemeentelijk contactfunctionaris van IBN, staat u graag te woord. U kunt haar bereiken via telefoon 0413 33 44 77 of mail mboheemen@ibn.nl

Contact opnemen