Maarten Gielen
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Turbulente tijden

Turbulente tijden

Gelukkig zijn de coronamaatregelen recent versoepeld en kunnen we de aanpassingen inmiddels loslaten. Over tot de orde van de dag is er niet bij in deze turbulente tijden. De situatie in Oekraïne is nu het onderwerp dat de aandacht vraagt. Bij inwoners, gemeenten en bij IBN.

Gelukkig zijn de coronamaatregelen recent versoepeld en kunnen we de aanpassingen inmiddels loslaten. Over tot de orde van de dag is er niet bij in deze turbulente tijden. De situatie in Oekraïne is nu het onderwerp dat de aandacht vraagt. Bij inwoners, gemeenten en bij IBN.


Waar mogelijk zetten we onze menskracht en dienstverlening in om de komst van vluchtelingen naar onze regio te vergemakkelijken. Speciaal voor gemeenten wordt een aanbod geformuleerd voor de wat langere termijn, gericht op integratie in de lokale samenleving en in werk.  Samen staan we sterk en kunnen we deze groep mensen zo warm en goed mogelijk opvangen. 

Eind 2021 heeft er onder aanvoering van IBN een werkbezoek aan Denemarken plaatsgevonden met Brabantse Sw-directeuren, wethouders, UWV, Divosa, Tilburg University en Cedris. Buiten het opdoen en uitwisselen van ideeën met Deense organisaties, hebben we ook de tijd genomen om te reflecteren op wat anders zou moeten in Nederland rondom de onderkant van de arbeidsmarkt. Een belangrijke gedeelde conclusie is dat de infrastructuur van de sociale ontwikkelbedrijven steeds meer onder druk komt te staan en dat daarmee een belangrijk instrument om mensen mee te laten doen in werk op steeds meer plaatsen dreigt te verdwijnen. Daar willen we iets aan doen en er zijn 4 concrete acties benoemd die opgepakt worden.

Zo is er een brandbrief opgesteld die aan de Tweede Kamer is aangeboden namens alle deelnemers aan de studiereis. Ook wordt er gewerkt aan een kernboodschap die we de komende maanden gaan delen met al onze bestuurders en waarmee we een eensluidend geluid willen horen over de noodzaak van aanpassingen in de Participatiewet. Om inzichtelijk te maken hoe groot de doelgroep is die nog langs de zijlijn staat en wat de kenmerken zijn, gaan we samen met UWV en gemeenten aan de slag om het onbenut arbeidspotentieel per gemeente in kaart te brengen. Tot slot brengen we deze acties samen in een congres dat we met de 10 Brabantse SW-bedrijven eind 2022 gaan organiseren en waarin we de noodzakelijke veranderingen om echt iedereen mee te laten doen, gaan benoemen.

Maarten Gielen
Algemeen directeur IBN