Jaarverslag 2022
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Mooie resultaten IBN in 2022

Mooie resultaten IBN in 2022

Bijna 3.300 medewerkers aan het werk bij of via IBN en een positief financieel resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. De resultaten van IBN in 2022 zien er bij de afsluiting van het boekjaar goed uit. Belangrijke mijlpalen waren de totstandkoming van de strategie richting 2030 en de viering van het 25-jarige jubileumfeest, twee jaar verlaat door de coronamaatregelen.

IBN voert voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss in een partnership de Participatiewet uit. Dit partnership is in 2021 vernieuwd en in 2022 samen met de gemeenten geëvalueerd. De positieve evaluatie leidt tot vertrouwen in de toekomst: ‘We hebben de juiste keuzes gemaakt om impact te kunnen blijven maken voor inwoners in noordoost-Brabant’, zo stelt algemeen directeur Maarten Gielen in het jaarverslag.

Wel spreekt hij in het jaarverslag de zorg uit over de ontwikkeling van vergoedingen en bijdragen voor de uitvoering van de Participatiewet. Op termijn is dit niet meer betaalbaar, aldus de algemeen directeur. Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken gestart vanuit het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid naar de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven. IBN is hierbij aangesloten. In de vernieuwde strategie richt IBN zich op de verdere doorontwikkeling als sociaal ontwikkelbedrijf, een visie die aansluit op de koers vanuit het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Samen met gemeenten, bedrijven en instellingen wil IBN komen tot een inclusieve regio waarin iedereen meedoet.

In het jaarverslag is verder onder meer te lezen dat via de Participatiewet sinds 2017 inmiddels al ruim 1.500 mensen door de gemeenten bij IBN zijn aangemeld voor een traject naar werk. In 2022 waren dat 257 personen. Eind 2022 zijn 575 medewerkers via de Participatiewet in dienst bij IBN. Daarnaast is IBN werkgever van bijna 2.000 mensen die al via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkzaam waren bij of via IBN en 676 niet-gesubsidieerde medewerkers (kader- en productiemedewerkers). 

Het jaarverslag van IBN is online in te zien via www.ibn.nl/jaarverslag2022