MBO Verklaringen Uitsnede
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Mbo-praktijkverklaring voor 50 medewerkers in een ontwikkeltraject

Mbo-praktijkverklaring voor 50 medewerkers in een ontwikkeltraject

Bij IBN ontwikkelen we mensen naar werk. Dat blijkt wel weer bij de uitreiking van maar liefst 50 mbo-praktijkverklaringen aan mensen die een ontwikkeltraject naar werk volgen via IBN. In dit geval de units Kwekerijen en Productie van IBN. Een vak leren is één van de pijlers van de IBN werkleerlijnen.

IBN is een Erkend Leerbedrijf en werkt samen met het Koning Willem I College en Yuverta. Zij geven de praktijkverklaringen uit. Een praktijkverklaring is een mbo-document en het resultaat van een praktijkopleiding. Deze praktijkverklaring toont aan dat onze medewerkers bepaalde werkprocessen uit de mbo-kwalificatiestructuur op niveau 1 en/of 2 in de praktijk kunnen uitvoeren. Voor de medewerker in kwestie een prachtige mijlpaal en vaak belangrijk in hun loopbaan. Zo kunnen ze toekomstige werkgevers laten zien wat ze kunnen. En het kan een mooie opstap zijn om verder te gaan studeren in het mbo.

Leren door te doen
De geslaagden hebben hun verklaring niet in een klaslokaal van Koning Willem I of Yuverta behaald. Leren door te doén: het gebeurde dus allemaal in één van de werkleerlijnen van IBN. In dit geval bij de werkleerlijnen assemblage, co-packing en kwekerijen. Met een eigen talentenmap doorloopt iedere deelnemer stap voor stap de werkzaamheden die onderdeel zijn van een mbo-kwalificatiedossier. Zo leert hij of zij laagdrempelig en in eigen tempo de vakvaardigheden die bij de praktijkverklaring horen. Ook werknemersvaardigheden aanleren of verbeteren zijn onderdeel van het ontwikkeltraject.

De volgende deelnemers zijn al volop bezig met hun ontwikkeltraject. Iedereen in de werkleerlijnen bij IBN krijgt de kans om een praktijkverklaring of brancheverklaring te behalen. Op deze manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.