Jaarverslag 2021
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Jaarverslag IBN: Samen maken we mensen gelukkig met werk

Jaarverslag IBN: Samen maken we mensen gelukkig met werk

Bijna 3.300 medewerkers in dienst en een positief resultaat. Ondanks wederom een jaar waarin de impact van corona groot was, kan IBN terugkijken op een goed 2021, zo blijkt uit het jaarverslag. Een belangrijke mijlpaal was de totstandkoming van het vernieuwde partnership voor de uitvoering van de Participatiewet met de 6 gemeenten in noordoost Brabant per 1 juli. Met voor IBN een duidelijke rol als sociaal ontwikkelbedrijf in de regio.

Bijna 3.300 medewerkers in dienst en een positief resultaat. Ondanks wederom een jaar waarin de impact van corona groot was, kan IBN terugkijken op een goed 2021, zo blijkt uit het jaarverslag. Een belangrijke mijlpaal was de totstandkoming van het vernieuwde partnership voor de uitvoering van de Participatiewet met de 6 gemeenten in noordoost Brabant per 1 juli. Met voor IBN een duidelijke rol als sociaal ontwikkelbedrijf in de regio.

Ook de overname van Toekomst Schoonmaakbedrijven in Schijndel is een mijlpaal in 2021: hierdoor kreeg IBN er 460 medewerkers bij en vele mogelijkheden voor verdere versterking van het bedrijfsonderdeel Facilitair van IBN en Toekomst Schoonmaakbedrijven.

Wat betreft de financiële resultaten zien we dat er sprake is van een negatief netto resultaat. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn om IBN toekomstbestendig te houden. Deze kosten worden gedekt uit in het verleden gevormde reserves waardoor het te bestemmen resultaat toch positief is. Als sociale onderneming herinvesteert IBN dit resultaat ten gunste van de missie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen bieden door het optimaal benutten van talenten, met renderend werk waar iedereen trots op is. De 6 gemeenten in het werkgebied van IBN krijgen in totaal 700.000 euro dividend toegekend. Met dit bedrag kunnen zij extra werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In het jaarverslag is onder meer te lezen dat via de Participatiewet sinds 2017 inmiddels al bijna 1.250 mensen door de gemeenten bij IBN zijn aangemeld voor een traject naar werk. In 2021 waren dat 233 personen. Eind 2021 zijn 519 medewerkers via de Participatiewet in dienst bij IBN. Daarnaast is IBN werkgever van bijna 2.100 mensen die al via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkzaam waren bij of via IBN en 671 niet-gesubsidieerde medewerkers (kader- en productiemedewerkers). 

Het jaarverslag van IBN is online in te zien via www.ibn.nl/jaarverslag2021