Startende Jongeren Sportpark Uden 03B Header
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Jaarverslag IBN. Op weg naar een inclusieve regio

Jaarverslag IBN: Op weg naar een inclusieve regio

In het jaarverslag over 2023 is te lezen dat het een flinke opgave is om iedereen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Hoewel er bijna 2.500 mensen gesubsidieerd aan het werk zijn, is het realiseren van deze aantallen een grote uitdaging geweest.

Iedereen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Dat is de visie van IBN. Dit regionale werk- en ontwikkelbedrijf is erop gericht om zoveel mogelijk mensen die daarbij extra steun nodig hebben toe te leiden naar werk. In het jaarverslag over 2023 is te lezen dat dit een flinke opgave is. Hoewel er bijna 2.500 mensen gesubsidieerd aan het werk zijn, is het realiseren van deze aantallen een grote uitdaging geweest. Met een gezonde basis als uitgangspunt gaat IBN er samen met werkgevers en gemeenten in de regio voor om de komende jaren nog meer mensen naar werk toe te leiden.

De krappe arbeidsmarkt, de benodigde begeleiding van de nieuw binnenkomende kandidaten en de beperktere financiering maken de opdracht van IBN moeilijker. In goede samenwerking met de gemeenten in noordoost Brabant waarvoor IBN werkzaam is, is deze uitdaging toch aangegaan. En met succes: in 2023 hebben in totaal 167 mensen een dienstverband met IBN gekregen. Ook zijn 37 kandidaten rechtstreeks aan de slag gegaan bij een reguliere werkgever. In totaal zijn er sinds de invoering van de Participatiewet in 2017 inmiddels 1.008 personen gestart in een dienstverband.

In 2023 zijn de eerste stappen gezet in de realisatie van de vernieuwde strategie van IBN. De toekomst wordt positief tegemoet gezien. “De ingeslagen koers sterkt ons in het vertrouwen dat we onze ambitieuze doelen kunnen realiseren”, zo stelt algemeen directeur Maarten Gielen in het jaarverslag. Het belang van werk- en ontwikkelbedrijven zoals IBN voor de Nederlandse arbeidsmarkt wordt in een kamerbrief ook door de demissionair minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen nadrukkelijk onderschreven. Maarten Gielen: “We zien dit als een stap in de goede richting, met daarbij het besef dat er meer nodig is voor een structurele oplossing.”

Het jaarverslag van IBN is online in te zien via www.ibn.nl/jaarverslag2023