Foto Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Uitsnede
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Intentieovereenkomst tussen IBN en Wasbeer & Pauw

Intentieovereenkomst tussen IBN en Wasbeer & Pauw

Al enige tijd werken we vanuit IBN samen met bureau Wasbeer & Pauw, als onze creatieve sparringpartner op het gebied van werk. Deze samenwerking wordt nu verder geïntensiveerd door een intentieovereenkomst die beide partijen hebben getekend. Samen gaan we new business ontwikkelen, in een gelijkwaardig partnership waarin we elkaar als collega’s zien.

De filosofie van Wasbeer & Pauw sluit naadloos aan op die van IBN: ‘Wij geloven in de formule MENS + WERK = GELUK’ zo staat prominent op hun website te lezen. Met een groot netwerk aan creatieven, trainers, adviseurs en projectleiders kunnen ze een mooie bijdrage leveren aan projecten binnen IBN. Andersom bieden wij hen toegang tot werk en kennis van begeleiding in werk. Een win/win dus.

Onze ervaringen met Wasbeer & Pauw zijn heel positief: samen hebben we het project Werken na opgezet, samen werken we in het strategisch project Partner in Inclusie, samen ontwikkelen we een nieuw instroomprogramma voor de gemeente Land van Cuijk en samen zijn we stappen aan het zetten in het strategisch project Anderstaligen.