In Actie Uitsnede
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. In actie voor een betere cao Wsw en Aan de Slag

In actie voor een betere cao Wsw en Aan de Slag

Steeds meer mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dat geldt ook voor mensen met een betaalde baan. Nog zwaarder is het voor mensen die werkzaam zijn via de cao Wsw en cao Aan de Slag. Voor hen zijn er, behalve de verhoging van het wettelijk minimumloon, geen loonsverhogingen afgesproken, waar dat voor vele andere cao’s inmiddels wel gangbaar is.

Deze mensen zitten klem tussen keuzes als een maaltijd of de verwarming een graadje hoger. Als directie zitten we klem omdat we graag meer zouden willen betekenen maar gebonden zijn aan regels en budgetten. Een onwenselijke situatie waarbij een doorbraak vooralsnog uitblijft.

De vakbonden houden daarom op woensdag 7 juni aanstaande een landelijke actiedag in Utrecht. Vanuit IBN ondersteunen we deze actie van harte. We vinden het heel belangrijk dat er een signaal wordt afgegeven aan de landelijke politiek. Het is onacceptabel dat voor deze groepen werknemers niets aan de arbeidsvoorwaarden wordt gedaan. Juist voor deze mensen is het bovendien moeilijk om hun stem te laten horen. Vandaar dat wij deelname aan de landelijke actiedag op 7 juni nadrukkelijk aanmoedigen en ondersteunen. We hopen op een succesvolle actie mét impact, zodat alle medewerkers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben en daadwerkelijk kunnen meedoen in de maatschappij.