Collage 4
  1. IBN
  2. IBN wordt een aantrekkelijkere werkgever voor jongeren

IBN wordt een aantrekkelijkere werkgever voor jongeren

Nieuwsgierig hoe het met de uitgewerkte ideeën van het Open Space event staat? We praten je graag even bij. 

Doosje vol aandacht als resultaat van het onderwerp ‘Complimenten en aandacht geven’

Tijdens het Open Space event hebben Kai en Bernd voor de gehele groep hun idee gepresenteerd; meer complimenten geven. Zij zijn hier vervolgens zelf, onder begeleiding van Frank, mee aan de slag gegaan en hebben het idee verder uitgewerkt. Hier is het ‘doosje vol aandacht’ uit voort gekomen.

Een doosje met kaartjes waarmee je iemand een compliment kunt geven en positieve aandacht aan iemand kunt schenken. Tijdens de nieuwjaarsronde zijn de doosjes door algemeen directeur Maarten Gielen aan de organisatie uitgereikt. En Kai en Bernd hebben zelf op elke vestiging hun idee toegelicht. Leidinggevenden kunnen samen met hun medewerkers met deze doosjes aan de slag. Het is een handig instrument/middel dat  die bijdraagt aan een betere werksfeer en meer plezier tijdens het werk.

Complimentenbox Kaartjes 3A

Stage vergoeding voor alle jongeren en alle stagemogelijkheden in beeld

Alle stagemogelijkheden die bij IBN worden aangeboden, zijn geïnventariseerd en er is gekeken naar hoe dit zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk naar de jongeren gecommuniceerd kan worden. De uitwerking hiervan gebeurt dit jaar.

Daarnaast heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat alle jongeren, of het nu vso, praktijk, mbo of hbo stages zijn, voortaan dezelfde stagevergoeding krijgen. Elke jongere die een individuele stage bij IBN loopt, wordt dus op dezelfde manier beloond voor zijn inzet. 

Startende Jongeren Sportpark Uden 08

Presentaties op scholen door jongeren

IBN is regelmatig op scholen om voorlichting te geven over de mogelijkheden. Samen met jongeren van zowel binnen als buiten IBN én een mentor vanuit het praktijk onderwijs is gekeken naar de manier waarop we de informatie die we delen, nog beter bij de jongeren kunnen laten aansluiten. Zodat we in een vroeg stadium de juiste informatie delen over de stage-, ontwikkel- en werkmogelijkheden die er bij IBN zijn.

Ondertussen zijn de eerste presentaties zijn klaar en gegeven. En wordt er een talentenpool opgezet van jongeren die mee kunnen naar een presentatie op een school. Zodat jongeren die zelf nog niet al te lang geleden in de schoolbanken hebben gezeten en de stap naar werk hebben gezet, kunnen vertellen over het werken bij IBN.

Meer laten zien wat IBN allemaal doet

Om de interesse van jongeren op te wekken en een boodschap over te brengen, is het van belang aan te sluiten bij hun belevingswereld. Het idee van deze werkgroep is om een moment te organiseren waarbij jongeren zelf actief de mogelijkheden naar werk kunnen ervaren door middel van diverse  spelvormen. En waarbij de middag wordt aangekleed met muziek, eten en drinken.

De jongeren kunnen hier dan zelfstandig of via hun school aan deelnemen. Dit idee wordt nu verder opgepakt en uitgewerkt om haalbaarheid en doel duidelijk te krijgen.

Ouders meenemen in de weg naar IBN

Het voorstel is om open avonden voor ouders/verzorgers te organiseren. Tijdens deze avonden wordt informatie gegeven over het traject; welke stappen worden doorlopen, welke medewerkers van IBN zijn betrokken, wat is de werkwijze van IBN en waarom. Ook het door- en uitstroomdoel wordt toegelicht: de springplankfunctie van IBN. Deze voorlichting is een vervolg op de voorlichting die bij scholen wordt gegeven en zal meer inhoudelijk ingaan op het traject dat jongeren bij IBN doorlopen. Zo geeft het ouders inzicht in de mogelijkheden voor hun kind en wordt de betrokkenheid bij het traject vergroot.

Daarnaast is het idee aangedragen om met een ‘Golden ticket’ te gaan werken. Jongeren kunnen met dit ‘Golden ticket’ hun ouders/verzorgers/begeleiders hun werkplek laten zien en het is mogelijk om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met de direct leidinggevende / trajectregisseur / leerwerkcoach. Het voorstel wordt nu verder uitgewerkt.

Golden Ticket

Een maatje voor iedere jongere

Elke jongere wordt bij IBN begeleid door een leidinggevende, jongerencoach en/of een leerwerkcoach. Deze begeleiding is gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en vakinhoudelijke vaardigheden. Maar bij IBN gaan alle jongeren ook een maatje krijgen.

Een maatje is een collega die, zoals de jongeren zelf aangeven niet per se ook een jongere hoeft te zijn, maar wel werkt op dezelfde plek en eenvoudig bereikbaar is voor vragen. Het maatje neemt de jongere in het begin mee op sleeptouw naar bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant etc. Een maatje probeert een jongere wegwijs te maken in het werken bij IBN en zich thuis te laten voelen.

Het zijn van een maatje is ook een mooie ontwikkeling voor de medewerker die al bij IBN werkt.

Assemblage 4

Nog meer acties gericht op jongeren

Naast de ideeën die voort zijn gekomen uit het Open Space event, heeft IBN ook andere stappen specifiek richting jongeren gezet.

Team van jongerencoaches

Sinds de start van dit jaar zijn er vier jongerencoaches in een jongerenteam gestart. Zij begeleiden alle jongeren tot 27 jaar die bij IBN worden aangemeld. Per regio is er één gezicht en aanspreekpunt. Dit is niet alleen fijn en handig voor zowel de gemeente als  het onderwijs, maar juist ook heel fijn voor de jongeren zelf. Zij hebben zo één contactpersoon die elke dag met jongeren werkt en hen begrijpt. Hoe fijn is dat?

Jongeren blijven betrekken bij de ideeën binnen IBN

In alle werkgroepen hebben altijd jongeren deelgenomen. Zo konden zij zelf meedenken wat voor hen het beste zou werken. Dit was altijd de rode draad en onderlegger van dit project. We wilden hen steeds de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen  zodat er serieus naar hen geluisterd werd én er ook  naar gehandeld werd. Dit blijft belangrijk. Ook buiten het project. In 2024 willen we dan ook samen met de jongeren een vorm bedenken waarbij jongeren hun advies kunnen blijven geven en hier ook actief naar gehandeld wordt. 

Hoe nu verder in 2024?

In de afgelopen periode zijn alle voorstellen besproken en is er gekeken naar hoe die zo praktisch mogelijk opgepakt kunnen gaan worden. Het houdt concreet in dat de voorstellen overgedragen zijn aan verantwoordelijken in de organisatie om uit te gaan voeren. Sommige onderdelen zijn al opgepakt en uitgevoerd, voor de andere voorstellen gaan zij ervoor zorgen dat de voorstellen, mogelijk met wat aanvullingen of aanpassingen, dit jaar worden opgepakt.

Dit deel van het jongerenproject is nu concreet afgerond. Natuurlijk blijven we bezig met hoe IBN een aantrekkelijkere werkgever voor jongeren kan worden. 

Foooocus Foto September 2002 Uitsnede