Kanters 1
  1. IBN
  2. Bedrijfsleven
  3. Klantverhalen
  4. Kanters

Kanters

“Samen met IBN trekken we intensief op met de gemeente"

Social Return verplicht als kans zien!

Veel bedrijven die opdrachten uitvoeren voor overheden, hebben te maken met een Social Return verplichting. Zo ook Kanters uit Veghel, al interpreteert dit bedrijf het woord ‘verplichting’ eerder als een kans. Op zoveel mogelijk manieren laat Kanters zijn sociale gezicht zien.

Kanters is gespecialiseerd in rioolgemalen (aanleg, onderhoud en renovatie) en in uiteenlopende infrawerken als straatwerk, grondwerk, rioleringen en verhardingen. “We zijn een echt familiebedrijf”, vertelt teammanager Operatie, Sander Verhagen. “En dat zie je terug door ons hele bedrijf. Waar we kunnen, proberen we ons op sociaal vlak te onderscheiden.”

Broodjes bezorgen

Dat doet Kanters onder meer via een intensieve samenwerking met IBN uit Uden. Medewerkers van IBN houden het bedrijfspand schoon, Kanters huurt geregeld een vergaderruimte van IBN af en het bestelt er ieder jaar kerstpakketten. “Ook laten we IBN op vrijdag broodjes bezorgen voor de lunch”, completeert Sander. “Samen eten is ook een aspect van ons familiaire karakter. Op vrijdag laten we onze broodtrommels thuis, dan eten we broodjes die IBN voor ons verzorgt.”

Onderhoud minigemalen

Op die manier vervult Kanters een flink deel van de Social Return verplichting, die in overheidsaanbestedingen vaak vijf procent van de aanneemsom bedraagt. Maar er is meer. Sander: “Samen met IBN trekken we intensief op met de gemeente Bernheze. Met zijn drieën zorgen we voor het onderhoud van de minigemalen op het Bernhezer grondgebied. Het mes snijdt aan meerdere klanten: de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het onderhoud, en door daarvoor mensen van IBN in te zetten, investeren ze tegelijk in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Praktijkmensen

De mensen van IBN volgen een theoretische leerweg bij een externe opleider; voor de praktische invulling tekenen gespecialiseerde monteurs van Kanters. “Zij begeleiden de kandidaten”, legt Sander uit. “Dat doen we vrijwillig. We investeren tijd, energie en geld, maar deze vorm van samenwerking heeft ook voor ons een voordeel: we boren een nieuwe doelgroep aan van technisch personeel. In een tijd van schaarste kan dat heel interessant zijn. Het zijn vaak echte praktijkmensen, die bovendien heel graag wíllen werken. Mede dankzij onze begeleiding groeien ze naar de functie van assistent-monteur of zelfs volwaardig monteur.”

Extra begeleiding

Sander geeft aan dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak gebaat zijn bij extra begeleiding. “Ze hebben wat meer tijd en aandacht nodig, we moeten instructies bijvoorbeeld wat vaker herhalen. Het is heel leuk om met deze mensen samen te werken. En vice versa: de eerste monteur heeft het opleidingstraject inmiddels succesvol afgerond. Hij is in dienst van IBN, maar is het afgelopen jaar ook echt onderdeel van óns team geworden.”

Drempel verlagen

Kanters gelooft heilig in het langetermijneffect van de investering. “In reguliere projecten hebben we vaak te maken met hoge tijdsdruk en bedrijfseconomische overwegingen, maar naast financieel rendement is maatschappelijk rendement een belangrijk doel van ons bedrijf. De drempel verlagen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is waardevol en bovendien binden we de vakmensen van de toekomst alvast aan ons. Maar boven alles levert het ons veel voldoening en energie op.”