1. IBN
  2. MVO Verklaring

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

IBN geeft invulling aan de 3 P’s Planet, People en Profit. IBN is aangesloten bij Social Enterprise NL.IBN is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen op sociaal gebied diep verankerd heeft in haar genen. Vanuit een opdracht van 11 gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant wordt invulling gegeven aan de sociale werkvoorziening en in pilotvorm aan de Participatiewet. In ons personeelsbeleid onderscheiden we ons door de manier waarop we onze medewerkers begeleiden en stimuleren tot actieve maatschappelijke deelname.

MVO & Social Return