Totaaloplossing Participatiewet

header-pw.jpg

1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet die meer mensen aan het werk gaat helpen. Kans op werk voor iedereen. Dat is wat de overheid voor ogen heeft. Een maatschappij, waarin iedereen meedraait. Want mensen die werken, hebben meer regelmaat, horen er bij en zijn bewezen gelukkiger dan mensen die aan de zijlijn staan. Ze zijn zelfstandig; op sociaal, economisch en financieel gebied. Hoe zit het in elkaar?

Hoe werkt de Participatiewet?

De Participatiewet is er voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. Met de komst van de Participatiewet zijn verschillende regelingen verdwenen om plaats te maken voor één regeling om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Hierbij is een grotere rol weggelegd voor het bedrijfsleven.

Werkgevers tekenen voor 100.000 extra banen in 2026 ten opzichte van de nulmeting 1 januari 2013, overheden voor 25.000 banen. Nieuwe plaatsingen via detacheringen en Begeleid Werken vanaf 1 januari 2013 tellen mee. Werkgevers die dus vanaf 1 januari 2013 al mensen bij hen aan het werk hebben via een detacheringsconstructie met een bedrijf zoals IBN zijn al goed op weg. Dat geldt ook voor werkgevers die gekozen hebben voor een Begeleid Werken-constructie. Werknemers die vóór 1 januari 2013 bij een werkgever aan de slag zijn gegaan tellen niet mee in de extra banen.

Metingen en quotumheffing

Bij de meting of het aantal afgesproken extra banen daadwerkelijk is gerealiseerd wordt op macroniveau gekeken: dat betekent dat per sector (= marktsector of overheidssector) op totaalniveau wordt bekeken hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn gecreëerd sinds 1 januari 2013. Mocht de doelstelling voor het aantal geplande banen niet gerealiseerd zijn, dan treedt de quotumwet in werking. Deze wet verplicht bedrijven met meer dan 25 medewerkers, een percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in dienst te nemen. Wie daar niet aan voldoet kan rekenen op een boete van €5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats.

Onze scan screent uw specifieke bedrijfssituatie. Hoeveel mensen heeft u in dienst of ingeleend die aan de criteria voldoen? Heeft u vacatures die we kwalitatief  kunnen invullen met onze detacheringsformule? Of heeft u functies, of functietaken, die onze medewerkers prima kunnen uitvoeren? Onze beproefde jobcarving en jobcreation-technieken maken alle kansen inzichtelijk.

Oplossingen via IBN

U kunt de facilitaire dienstverlening van uw bedrijf uitbesteden. IBN is specialist in schoonmaakdienst verlening,  groenvoorziening en het  beheer van uw gebouwen. Ook kunnen wij uw catering binnenshuis of op locatie verzorgen. Bij onze 4-hamerlocatie in Uden kunt u in stijl vergaderen.

Voor veel klanten nemen wij de totale supply chain uit handen door hun productie volledig te verzorgen. In onze kwekerij nemen we het arbeidsintensieve stekproces van onze klanten uit handen. Een breed scala aan diensten. Kwalitatief en hoogwaardig. Uitgevoerd door goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen. Dat is IBN. Al meer dan 20 jaar zet IBN zich samen met haar klanten in voor werkgelegenheid. We gaan graag in gesprek over nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Onze adviseurs kennen de markt, en onze mensen. Door hun betrokkenheid en hun jarenlange ervaring komen zij met slimme oplossingen en gedegen adviezen. En schromen ze niet om de oplossingen tot uitvoer te brengen. Dit werkt alleen door goed samen te werken. Samen met onze klanten zetten we nieuwe business op. Zo zorgen we voor veel werkgelegenheid!

Met IBN focust u op uw corebusiness. U krijgt kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Uitgevoerd door betrokken en kundige medewerkers. Bovenal handelt u maatschappelijk betrokken. En draagt u bij aan kans op werk, voor iedereen.

Zo vult u geruisloos uw wettelijke verplichting in. IBN. Iedereen winst.

Een succesverhaal uit de praktijk

Tamara Willems bij Karwei