Maatschappelijk verantwoord ondernemen

header-social-return-ibn.png

Social Return is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor ondernemers die hun sociale hart willen laten spreken.

MVO en Social Return

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) omvat de 3 P’s Planet, Profit en People en de invulling ervan varieert enorm. Bedrijven kunnen zich onder meer richten op eerlijke handel, dierenwelzijn, klimaatneutraal ondernemen, cradle to cradle en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste 2 P’s zijn vaak vanzelfsprekend, maar juist de invulling van de P van People blijkt lastig te zijn.

Om het regionale bedrijfsleven te helpen bij en stimuleren tot werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft IBN de zogenoemde IBN Social Return formule ontwikkeld. Social Return is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is bedoeld voor ondernemers die hun sociale hart willen laten spreken. Het is een goed instrument voor werkgevers om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door te werken met IBN kunt u aantonen aan MVO te doen, uw sociale gezicht laten zien en u eventueel laten onderscheiden met een MVO keurmerk. Social Return is ook interessant voor ondernemers die hun kansen willen vergroten bij het verkrijgen van orders van overheidsinstanties. Social Return komt namelijk steeds vaker voor in opdrachten en aanbestedingen van de overheid.

Hoe past u dit toe?

hoe-past-u-dit-toe.jpg

IBN Social Return is eenvoudig toepasbaar voor elke opdracht bij elk bedrijf. Toepassen kan via detachering van gemotiveerde IBN-medewerkers of via het afnemen van producten en diensten bij IBN. Bijzonder zijn de zogeheten indirecte toepassingsmogelijkheden. Juist dan kunt u Social Return op onverwacht veel verschillende manieren invullen.

Social return bij aanbestedingen

Logo-social-return-liggend.png

Wanneer u zaken doet met overheidsinstellingen krijgt uw bedrijf meer en meer te maken met het begrip Social Return. Zo past ruim 50 procent van alle gemeenten Social Return toe in hun aanbestedingenbeleid.  IBN kan u van dienst zijn wanneer u in een dergelijk aanbestedingstraject zit. En dit is makkelijker dan u denkt.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u zichtbaar wat de bijdrage van uw bedrijf is aan de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO weegt zowel de directe als de indirecte bijdrage mee. 

De directe bijdrage is het plaatsen/detacheren van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De indirecte bijdrage is mogelijk bij inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of een SW-bedrijf.

Bij IBN Arbeidsintegratie zijn een aantal PSO adviseurs in dienst die u graag helpen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor een PSO-certificering.

Maatschappelijke winst

Door IBN Social Return in te vullen helpt u niet alleen mee om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden. Ook zorgt uw keuze voor IBN Social Return voor maatschappelijke winst. Zo kunnen mensen die een baan hebben meer besteden, ook aan het lokale bedrijfsleven. Uit het SROI onderzoek (Social Return on Investment, PwC Onderzoek 2011), uitgevoerd in opdracht van IBN blijkt dit. Het toegenomen inkomen zorgt voor extra consumptie, dat voornamelijk in de Nederlandse (lokale) economie besteed wordt. Uit het onderzoek blijkt dat in totaal de extra inkomsten uit consumptie ongeveer 21,8 miljoen euro zijn. Ook de zogenoemde zachte baten zijn aanzienlijk. Mensen die weer aan de slag zijn, voelen zich gelukkiger, zijn sociaal meer actief, zijn vaker lid van een sportvereniging en/of sporten meer en hebben hierdoor minder verzuim.

Geïnteresseerd?

social-return-vrijstaand.png

Benieuwd hoe u zelf Social Return kunt invullen? Neem contact op met Saskia van der Spank of Guus Weitzel. Bel IBN: 0413 28 28 28 of mail naar socialreturn@ibn.nl.