Medewerkers IBN
  1. IBN
  2. Werkzoekende
  3. Ondersteuning naar werk

IBN werkt voor jou

De weg naar werk

Wij zijn er voor iemand die toe is aan een nieuwe uitdaging, maar ook als je een steuntje in de rug nodig hebt bij het vinden van een baan. Juist voor wie denkt dat betaald werk niet (meer) mogelijk is, bieden wij vaak een goede oplossing.

Ondersteuning voor jou

IBN staat open voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt: we bieden werk aan mensen uit de Participatiewet, via de Wet sociale werkvoorziening, de Wajong, WIA, WAO, ZW en ook aan schoolverlaters van VSO/PRO en statushouders. Maar ook mensen die het bij hun eigen werkgever niet meer kunnen bolwerken of door ziekte of reorganisatie zonder werk thuiszitten. Mensen met én zonder een subsidie. We zijn allemaal collega’s van elkaar en we komen elkaar overal tegen!

Aanmelding bij IBN

Voor mensen die met subsidie via IBN gaan werken, verloopt de weg naar werk anders dan voor degenen die zonder subsidie bij ons in dienst komen. Vaak gaat de aanmelding bij IBN via de gemeente waar je woont of het UWV. Het kan ook zijn dat jouw school al contacten heeft met IBN. Iedereen die via de Participatiewet komt werken, wordt bij IBN aangemeld door de gemeente.

Bekijk de folder 'Werken bij IBN'

Hoe werkt het?

Na je aanmelding volgt een Talentenscan bij IBN. De uitslag van deze test wordt met jou besproken. Er wordt dan bekeken of je deel kunt nemen aan een werkleerlijn, via een detachering aan de slag kunt of direct bij een werkgever aan het werk kunt. De eerste drie maanden werk je met behoud van uitkering. Er wordt binnen de werkleerlijn bekeken of het werk bij je past en bij een bemiddeling naar een werkgever ga je deelnemen aan het mobiliteitscentrum. Ook ga je tijdelijk aan het werk op een passende functie bij IBN. Als een geschikte vacature voor je is gevonden, volgt een proefplaatsing van maximaal drie maanden. In deze periode bekijken we op welke plek je het beste tot je recht komt. Daarna kan een arbeidsovereenkomst volgen voor bepaalde tijd.

Je kunt ook zonder subsidie werken via IBN. Je solliciteert dan op een niet-gesubsidieerde vacature. Na een sollicitatieprocedure kom je in dienst bij IBN.

Werkleerlijnen

In een werkleerlijn leren we het werk door in de praktijk uit te leggen en te laten ervaren. Want wij geloven dat je het beste leert door het werk te dóén. We leiden je op voor een beroep. Daarna kun je aan de slag in een baan, binnen of buiten IBN.

Werkleerlijnen van IBN

Detacheren

We zorgen dat je direct een baan krijgt die past bij zowel jouw mogelijkheden als de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dat kan via een detachering. Je werkt dan buiten IBN direct voor de leidinggevende van het andere bedrijf. IBN is echter wel officieel jouw werkgever.

Detachering bij een werkgever