De route naar passend werk voor iedereen

DE WERKLEERLIJNEN VAN IBN

IBN Leerlijn Facilitair 06_1200x600.jpg

Via de werkleerlijnen van IBN leren kandidaten een beroep in de praktijk. Deze werkleerlijnen zijn opgezet naar aanleiding van vraag vanuit de arbeidsmarkt. Gedurende de werkleerlijn krijgt de kandidaat een baangarantie. Na de werkleerlijn worden de kandidaten bemiddeld naar een baan buiten of binnen IBN.

WLL klantmanager liggend met koppen.png canvas 3000.png
WLL-iconen-2_150x150.png

Instroomcompetenties

Een kandidaat kan starten in een werkleerlijn als hij minimaal aan de instroomcriteria voldoet. Deze zijn gelijkwaardig aan de instroomcriteria voor alle Participatiewet kandidaten.

WLL-iconen-3_150x150.png

Talentenscan

Deze scan bestaat uit vragen over interesses, kwaliteiten en persoonlijkheid. In een volgende afspraak bespreekt de consulent van IBN de resultaten van de scan met de kandidaat. Na de talentenscan en het gesprek kijken we samen met de kandidaat welke werkleerlijn het beste past. Wanneer er geen passende werkleerlijn is, wordt de kandidaat bemiddeld naar een andere passende baan.

WLL-iconen-4_150x150.png

Proefplaatsing

De kandidaat start met werken in de werkleerlijn in een proefplaatsing van drie maanden, met behoud van uitkering. Binnen deze drie maanden vindt een loonwaardemeting plaats.

WLL-iconen-5_150x150.png

Baangarantie

De proefperiode eindigt met een evaluatiegesprek. IBN bepaalt of de kandidaat een contract aangeboden krijgt. Dan kan hij met baangarantie de gehele werkleerlijn verder doorlopen.

WLL-iconen-6_150x150.png

Werken en leren

De kandidaat verstevigt werknemerscompetenties en ontwikkelt vakcompetenties onder begeleiding van IBN. Er zijn ook uitstroomcompetenties benoemd waaraan gewerkt wordt.

WLL-iconen-7_150x150.png

Uitstromen

Na de loonwaardemeting met 18 maanden is duidelijk of uitstroom in een kansrijk beroep mogelijk is. De kandidaat wordt aangemeld bij het werkgeversservicepunt en bemiddeling naar een baan wordt gestart. Buiten of binnen IBN.