Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

  1. IBN
  2. Over ons
  3. Nieuws en publicaties
  4. Nieuwsbrief
  5. Welke impact maakt IBN?
IBN Klantonderzoek Logo-v2.png (2)
  1. IBN
  2. Over ons
  3. Nieuws en publicaties
  4. Nieuwsbrief
  5. Welke impact maakt IBN?

Welke impact maakt IBN?

Wat is de impact van IBN op de mensen, de maatschappij en organisaties? Dat hebben we via een klantonderzoek en aanvullend verdiepende panelgesprekken inzichtelijk gemaakt. De vele klanten die daaraan mee hebben geholpen willen we hiervoor natuurlijk graag bedanken. En we willen u hierbij graag meenemen in de uitkomsten.

De maatschappelijke impact is hoog

We zijn blij met de gemiddelde score van 7,6 die we van onze klanten hebben gekregen. Nog fijner is het inzicht dat het ons heeft opgeleverd: in hoeverre ervaren onze klanten door de samenwerking met IBN zelf de sociale impact?

De scores op die maatschappelijke impact zijn hoog. Onze klanten vinden de reden om ‘iets te kunnen betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij te kunnen dragen aan een inclusieve samenleving’ de belangrijkste reden om met IBN samen te werken. Als tweede reden geven zij aan dat ’de samenwerking met IBN zorgt voor een grotere sociale waarde van hun eigen product of dienst’ en bijdraagt aan een ‘eigen positief imago’.

Eigen bijdrage

Daarnaast geeft bijna 90% van de klanten die de vragenlijst hebben ingevuld, aan dat zij zelf de sociale verantwoordelijkheid waarderen die hun organisatie neemt door te werken met IBN. Ook geeft ruim 80% aan dat ze door de samenwerking met IBN bijdragen aan de zelfredzaamheid en het werkgeluk van medewerkers. Daarnaast geeft 71% aan dat zijzelf meer respect hebben gekregen voor mensen die extra ondersteuning naar werk nodig hebben. En bijna de helft vindt zijn eigen werk betekenisvoller door het contact of de begeleiding van de medewerkers van IBN.

Wat kunnen we nog verbeteren?

Uit het onderzoek blijkt dat het contact met de begeleider van de medewerker extra aandacht vraagt. Ook rond de ontwikkeling en begeleiding van de medewerkers en de zichtbaarheid hiervan kunnen we verbeteringen doorvoeren. Graag gaan we hiermee aan de slag.