Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Vernieuwd Partnership: Inhoud op hoofdlijnen

Het vernieuwd partnership is een contract voor onbepaalde tijd. Gemeenten en IBN stellen telkens voor een periode van 2 jaar vast wat de omvang van het basispakket is, welke resultaten met het basispakket worden beoogd en welke kosten daaraan verbonden zijn. De eerste evaluatie is over anderhalf jaar, aangezien we halverwege het jaar 2021 starten.

Basispakket
IBN biedt in het vernieuwde partnership (naast de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening) dienstverlening aan in een basispakket en een pluspakket. Het basispakket omvat:

- de uitvoering van het hoofdaannemerschap Nieuw Beschut
Iedereen met een indicatie Beschut werk die wil en kan werken krijgt een baan aangeboden bij of via IBN. IBN is verantwoordelijk voor de caseload van deze personen. Gemeenten behouden zelf het overzicht over het aantal indicaties voor Beschut werk voor de eigen inwoners en het percentage dat geplaatst is in een dienstverband.

- plaatsing van de doelgroep met Loonkostensubsidie en Nieuw Beschut
Dit betreft op jaarbasis 200 plaatsingen binnen de werkleerlijnen van IBN, inclusief de individuele ontwikkellijn via detachering.   

- voortrajecten en expertise
Is een kandidaat niet direct in staat tot loonvormende arbeid dan kan een voortraject worden ingezet. Kandidaten krijgen begeleiding en training zodat zij uiteindelijk in een dienstverband bij IBN of elders geplaatst kunnen worden. De volgende dienstverlening wordt geleverd:
- Arbeidstraining op de werkplek
- Arbeidsonderzoek (Valpar en Sapphire)
- Mobiliteitsprogramma
- Jobcoaching
- Buitenschools leren voor praktijkonderwijs en fase 2 (oriënterende stages) VSO-leerlingen
- VSO/PRO stages (laatste schooljaar)

Pluspakket
Aanvullende dienstverlening is mogelijk vanuit het pluspakket. Te denken valt aan projecten als Young Talent, de ontwikkeling en uitvoering van duale inburgerings/taaltrajecten (zoals de Z-route), ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) en maatwerktrainingen (bijvoorbeeld TOZO). Ook overige nieuwe dienstverlening op basis van behoeften van de gemeenten wordt aangeboden vanuit het pluspakket.

Aanbod- en vraaggestuurd
In het vernieuwde partnership is afgesproken dat IBN met een mix van kandidaten aan de slag gaat: kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en ook kandidaten voor wie IBN een springplankfunctie vervult naar een reguliere baan. Nieuw in de werkwijze is de aanbod- en vraaggestuurde werkwijze. Bij aanbodgestuurd biedt een gemeente een kandidaat aan bij IBN. IBN zorgt voor een werkplek voor deze kandidaat. De ingeschatte loonwaarde ligt voornamelijk tussen de 30% en 80%.

Bij vraaggestuurd is de vacature leidend: IBN heeft een vacature en zet deze uit. Gemeenten kunnen hiervoor geschikte kandidaten aanbieden en kandidaten kunnen ook zelf reageren op de uitgezette vacature. De vacature wordt uitgezet via de wervingskanalen van IBN. IBN kiest vervolgens de meest geschikte kandidaat voor de functie. De ingeschatte loonwaarde ligt tussen de 30% en 100%.

Financiering
Het partnership kent een vaste vergoeding voor de dienstverlening vanuit het basispakket (lumpsumvergoeding). Dit is een vergoeding voor de uitvoerings- en infrastructurele meerkosten (in plaats van de trajectkostenvergoeding per fte).

Samenwerking
Het partnership werkt vanuit een netwerkrelatie (en samenwerkingsrelatie bij de gemeenten Meierijstad, Bernheze en Boekel). Het partnership is gebaseerd op een groeiend vertrouwen en het streven is te komen tot meer efficiëntie door vermindering van bureaucratie en administratie. Er wordt gewerkt vanuit vier uitvoeringsregio’s waarin ruimte is voor periodiek overleg over de voortgang en de samenwerking.

Vanaf 1 juli is een actuele dienstencatalogus beschikbaar met daarin een inhoudelijke toelichting op het basispakket, pluspakket en de werkleerlijnen.