Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Vernieuwd partnership: een belangrijke mijlpaal voor onze regio

Een belangrijke mijlpaal is bereikt: het vernieuwde partnership van 11 gemeenten met IBN gaat vanaf 1 juli aanstaande van start. Een bijzonder partnership waarbij we in gezamenlijkheid zorgen voor werkgelegenheid in onze regio voor de meest kwetsbare inwoners. Met het vernieuwde partnership voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen we ervoor dat ook op de lange termijn betaalbare plekken beschikbaar zijn voor mensen die dat nodig hebben.

Het proces om te komen tot dit vernieuwde partnership is een zorgvuldig traject geweest. Er is geevalueerd, geanalyseerd, er zijn scenario’s besproken: kortom, we zijn bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Het vernieuwde partnership is ontstaan vanuit het besef dat er zonder de mogelijkheden van IBN grote aantallen mensen aan de kant blijven staan en vanuit een breed geloof in de kracht van de oplossingen van IBN. In het  vernieuwde partnership gaan we op een andere manier werken waardoor we in deze regio voor alle mensen die dat nodig hebben, passend aanbod hebben. Volume en diversiteit enerzijds en een verdergaand probleemoplossend vermogen anderzijds zijn hierbij de basis.

Diverse scenario’s zijn onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor de zogenoemde netwerkrelatie: geen klant-leverancierverhouding maar in een echt partnership levert IBN in het basispakket plaatsing in dienstverbanden (tussen de 30% en 100% inzetbaarheid, vraag- en aanbodgestuurd), expertise en voortrajecten. In een kleiner verband (binnen de gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze) start een nog verdergaander scenario: de samenwerkingsrelatie. Hierin wordt door alle betrokken partijen op een integrale manier samengewerkt in 1 team.

In het vernieuwde partnership wordt de ondernemersstrategie van IBN als cruciaal onderkend: alleen door ondernemend gedrag, innovatie en bedrijfsmatige aansturing kan deze infrastructuur overeind blijven en is er ook passend werk voor de meest kwetsbaren. Dat IBN daarbij ook vraaggestuurd andere groepen (met een inzetbaarheid van 80% tot 100%) kan aantrekken is een noodzaak om de infrastructuur betaalbaar en daarmee in stand te kunnen houden.

De komende tijd gaan we in de praktijk ervaren hoe dit werkt: intensievere samenwerking binnen 4 uitvoeringsregio’s, werken met een basispakket en pluspakket, hoofdaannemerschap Beschut werk bij IBN, aanbod- en vraaggestuurd werken en een lumpsumfinanciering.

Alle betrokkenen bij de totstandkoming van dit vernieuwde partnership: van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! En iedereen die er in de praktijk mee aan de slag gaat: nu komt het erop aan om er gezamenlijk een succes van te gaan maken.Wij hebben er alle vertrouwen in dat we gaan slagen, laten we er samen voor gaan!


Kees van Geffen                                                                               Maarten Gielen

Voorzitter bestuurlijk overleg Partnership IBN en gemeenten            Algemeen directeur IBN

Kees van Geffen