Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Partnership & Samenwerking

Het partnership voor de uitvoering van de Participatiewet met 11 gemeenten markeert een belangrijk moment voor de toekomst van IBN. De wethouders van de 11 IBN gemeenten hebben zich unaniem en in solidariteit uitgesproken voor langdurige en intensievere samenwerking met IBN. Daarbij is als uitgangspunt de inwoner van deze regio centraal gesteld die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt.

Een uitdaging die we ondanks het partnership groter zien worden, is de beperkte instroom van kandidaten. De verwachte toename van de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis is er niet of nauwelijks en er is een daling in de bijstand te zien. In bijna alle sectoren is er sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een nieuwe cao voor de Wsw-medewerkers die het mogelijk maakt om eerder te stoppen met werken. Dat is een mooie ontwikkeling voor de medewerkers in de sw maar tegelijkertijd een uitdaging omdat het mogelijk een versnelling aanbrengt in de uitstroom van medewerkers. De combinatie van beperkte instroom en een versnelling in de uitstroom zorgen voor een toenemende druk in de uitvoering van het werk. Dit vraagt om creativiteit en flexibiliteit. 

Verder is het goed nieuws dat de cao Aan de Slag is rondgekomen en per 1 juli 2021 is ingegaan. Deze cao zorgt voor de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de Participatiewet en Wajong waarmee er iets meer perspectief is en er ook een pensioen wordt opgebouwd.

Inmiddels zijn een groot aantal coronamaatregelen teruggedraaid en komt het normale leven weer op gang. Het aantal besmettingen onder het personeel is gelukkig beperkt gebleven ondanks de opleving in Nederland gedurende de zomerperiode. In 2021 zien we ook bij IBN een financiële impact van de coronapandemie. Ondanks alle uitdagingen zijn we positief over de toekomst en zien we in het nieuwe partnership en de ontwikkelingen rondom het sociaal ontwikkelbedrijf veel aanknopingspunten voor een mooie toekomst.