Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

IBN en de gemeenten

3 juni 2022

De wereld om ons heen blijft turbulent. Daar waar de effecten van corona net leken uit te doven was er nauwelijks kans om daarvan te genieten. In Oekraïne brak een ongekende oorlog uit met grote gevolgen voor de bevolking die massaal op de vlucht sloeg. In onze gemeenten werden in hoog tempo opvangplekken gecreëerd. Vanuit IBN zijn we direct in contact getreden met de gemeenten en ondersteunen we daar waar mogelijk. In eerste instantie vooral gericht op een schone en veilige opvangplek en daarna waar nodig ook op het gebied van werk. Deze bijdrage bieden we graag en zal helaas ook nog wel even nodig zijn.

Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. In de gemeenten Maashorst en Land van Cuijk waar door de herindeling al eerder verkiezingen waren geweest, hebben we inmiddels een kennismakingsbijeenkomst voor ambtenaren, college- en (burger)raadsleden gehad. Ook voor de gemeente Oss is inmiddels een kennismakingsbijeenkomst gehouden. Alle bijeenkomsten zijn zeer positief ontvangen met veel waardering voor de organisatie en de medewerkers van IBN.

Toekomst Schoonmaakbedrijven is dit jaar voor het eerst onderdeel van IBN. De eerste maanden hebben vooral gestaan in het teken van kennismaken en nu zien we de eerste kansen voor intensievere samenwerking al ontstaan.

Bij het bedrijfsonderdeel Participatie wordt hard gewerkt aan het verder handen en voeten geven aan het vernieuwde partnership met de gemeenten. We zien dit in de vier deelregio’s in verschillende tempi gaan. Verder zijn we in Oss volop bezig met 'de samenwerking onder 1 dak', ofwel de overgang van het team Werk en arbeidstrainingscentrum De Rotonde naar IBN locatie Oss. In Meierijstad leidt de intensieve samenwerking tot een goed geregisseerde aanpak rondom de ondersteuning aan de vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast ontstaan er nieuwe initiatieven zoals ‘werken na kanker’ waarbij we samen met een externe partij een mooi programma hebben opgesteld om mensen weer aan het werk te krijgen die hersteld zijn van kanker. Deze mooie initiatieven en de goede relatie met de gemeenten kunnen echter niet voorkomen dat de instroom achterblijft ten opzichte van plan. Samen met de gemeente Oss en UWV hebben we een eerste verkenning gedaan om meer inzicht te krijgen in het onbenut arbeidspotentieel.

Inmiddels is ons medewerkeronderzoek uitgevoerd. Meer dan 1000 medewerkers hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen en daarmee hebben we ook relevante informatie om conclusies aan te verbinden. We gaan hier enthousiast mee aan de slag!

Maarten Gielen
Algemeen directeur IBN