Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

‘Een werkmatch moet leiden tot rendement én werkgeluk’

Marcel: “Bij IBN hebben we te maken met verschillende partijen: werkgevers, werkzoekenden en opdrachtgevers zoals gemeenten en UWV. Tegelijkertijd zijn we zelf ook werkgever, reïntegratiebedrijf. Uniek en bijzonder is dat we te maken hebben met uitdagende en gemeenschappelijke belangen. We gaan uit van maatschappelijke winst: werkgevers helpen met slimme personeelsoplossingen, werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt helpen aan passend werk en aansluitend tevreden opdrachtgevers. Met sociale en maatschappelijke impact als resultaat. Ik verplaats me in ieders belang, dat zorgt soms voor het opzetten van een andere pet. De werkgever stel ik alleen net wat meer centraal. Want: zonder werk, geen arbeidskansen. Werk kun je nu eenmaal niet maken.

Door samenwerken en verbinden komen we verder
Met samenwerkende partijen hebben we als gemeenschappelijk doel het zo optimaal mogelijk bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van medewerkers. Onze krachten bundelen we in duurzame samenwerkingsverbanden en partnerships zoals het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant (WSP). Dit is een samenwerking met gemeenten, UWV en sociale ontwikkelbedrijven zoals IBN. Maar ook Talentvol, een samenwerkingsverband dat op een innovatieve manier de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant toegankelijk maakt voor iedereen die wil werken. Als accountmanager ben ik al bijna 5 jaar gekoppeld aan WSP en sinds dit jaar aan de gemeente Meierijstad. Simpelweg om gezamenlijk te zorgen voor de juiste match. Of het nu gaat om jongeren, 50-plussers, vergunninghouders, mensen met een arbeidsbeperking: we helpen iedereen aan passend werk en benutten optimaal het arbeidspotentieel in de regio Noordoost Brabant.

Duurzame match
We gaan niet voor de ‘snelle winst’ maar voor een duurzame plaatsing van de medewerker. Volwaardig werk waarbij de medewerker toegevoegde waarde biedt en bijdraagt aan de doelen van een organisatie. Het investeren in ontwikkeling van mensen en inspelen op kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is belangrijk. In samenwerking met werkgevers, onderwijs en overheid, ben ik bezig met het opzetten van een hybride leeromgeving in Uden en Landerd. En door corona vragen ziekenhuizen om zogenaamde ‘runners’, mensen die hulp bieden door het aan- en afvoeren van materialen, onderwijsinstellingen om extra surveillanten om de afstand te bewaken onder studenten. Als we dat horen, schakelen we onze samenwerkingsverbanden in en treden we vaak als klantteam (gemeenten, UWV en IBN) naar buiten. Wanneer het komt tot een succesvolle match, heb ik vaak al meerdere petten gewisseld. Het mooie is dat als je vanuit ondernemerschap mensen extra ondersteunt, verbindt en creatief kunt zijn, dát dit zorgt voor werkgeluk. Niet alleen de werkgever, de werkzoekende maar ook ik word daar elke keer weer gelukkig van.”

Bent u werkgever en op zoek naar slimme personeelsoplossingen of wilt u weten welke werkgeversvoordelen er zijn? Mijn collega accountmanagers en ik zetten graag onze pet op en gaan graag met u in gesprek!