Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

  1. IBN
  2. Over ons
  3. Nieuws en publicaties
  4. Nieuwsbrief
  5. ‘Een werkmatch moet leiden tot rendement én werkgeluk’
715a1d9f-b33c-4f13-b49a-aaa44cb8a69a.png
  1. IBN
  2. Over ons
  3. Nieuws en publicaties
  4. Nieuwsbrief
  5. ‘Een werkmatch moet leiden tot rendement én werkgeluk’

‘Een werkmatch moet leiden tot rendement én werkgeluk’

Door het hebben van werk, draag je bij aan de maatschappij en hoor je ergens bij. En dat moet voor iedereen mogelijk zijn vinden we bij IBN. Ook voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben naar werk. Onze accountmanagers zorgen voor de verbindingen tussen werkgevers en werkzoekenden. En dat zorgt soms voor het opzetten van een andere pet. Marcel van Ras, een van de accountmanagers bij IBN, weet daar alles van. Een gesprek:

Marcel: “Bij IBN hebben we te maken met verschillende partijen: werkgevers, werkzoekenden en opdrachtgevers zoals gemeenten en UWV. Tegelijkertijd zijn we zelf ook werkgever, reïntegratiebedrijf. Uniek en bijzonder is dat we te maken hebben met uitdagende en gemeenschappelijke belangen. We gaan uit van maatschappelijke winst: werkgevers helpen met slimme personeelsoplossingen, werkzoekenden die extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt helpen aan passend werk en aansluitend tevreden opdrachtgevers. Met sociale en maatschappelijke impact als resultaat. Ik verplaats me in ieders belang, dat zorgt soms voor het opzetten van een andere pet. De werkgever stel ik alleen net wat meer centraal. Want: zonder werk, geen arbeidskansen. Werk kun je nu eenmaal niet maken. 
Door samenwerken en verbinden komen we verder
Met samenwerkende partijen hebben we als gemeenschappelijk doel het zo optimaal mogelijk bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van medewerkers. Onze krachten bundelen we in duurzame samenwerkingsverbanden en partnerships zoals het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant (WSP). Dit is een samenwerking met gemeenten, UWV en sociale ontwikkelbedrijven zoals IBN. Maar ook Talentvol, een samenwerkingsverband dat op een innovatieve manier de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant toegankelijk maakt voor iedereen die wil werken. Als accountmanager ben ik al bijna 5 jaar gekoppeld aan WSP en sinds dit jaar aan de gemeente Meierijstad. Simpelweg om gezamenlijk te zorgen voor de juiste match. Of het nu gaat om jongeren, 50-plussers, vergunninghouders, mensen met een arbeidsbeperking: we helpen iedereen aan passend werk en benutten optimaal het arbeidspotentieel in de regio Noordoost Brabant.
 
Duurzame match
We gaan niet voor de ‘snelle winst’ maar voor een duurzame plaatsing van de medewerker. Volwaardig werk waarbij de medewerker toegevoegde waarde biedt en bijdraagt aan de doelen van een organisatie. Het investeren in ontwikkeling van mensen en inspelen op kansen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is belangrijk. In samenwerking met werkgevers, onderwijs en overheid, ben ik bezig met het opzetten van een hybride leeromgeving in Uden en Landerd. En door corona vragen ziekenhuizen om zogenaamde ‘runners’, mensen die hulp bieden door het aan- en afvoeren van materialen, onderwijsinstellingen om extra surveillanten om de afstand te bewaken onder studenten. Als we dat horen, schakelen we onze samenwerkingsverbanden in en treden we vaak als klantteam (gemeenten, UWV en IBN) naar buiten. Wanneer het komt tot een succesvolle match, heb ik vaak al meerdere petten gewisseld. Het mooie is dat als je vanuit ondernemerschap mensen extra ondersteunt, verbindt en creatief kunt zijn, dát dit zorgt voor werkgeluk. Niet alleen de werkgever, de werkzoekende maar ook ik word daar elke keer weer gelukkig van.”