Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Corona als nieuwe werkelijkheid voor IBN

Ziekteverzuim
Bij IBN zien we een sterke toename van het ziekteverzuim. Deels is dit te verklaren door de maatregel dat medewerkers met lichte gezondheidsklachten thuis moeten blijven om het gevaar op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zien we helaas ook dat een aantal medewerkers ernstig ziek geworden is waarvan een beperkt aantal in het ziekenhuis en soms zelfs op de IC beland zijn. Inmiddels is bekend dat één medewerker overleden is aan de gevolgen van corona.

Veiligheid op de werkvloer
Binnen alle bedrijfsonderdelen hebben we de RIVM maatregelen doorgevoerd om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Veiligheid van medewerkers en voorkomen van verspreiding hebben daarbij de hoogste prioriteit. Vanuit deze kaders hebben we de dienstverlening aan onze klanten zo goed mogelijk voortgezet.

Dienstverlening aan klanten
Hoe goed we hebben kunnen doorwerken de afgelopen periode is verschillend per bedrijfsonderdeel. Ondanks de vele afwezigen is het bijvoorbeeld bij openbare ruimte redelijk goed verlopen. Bij de unit bedrijfsdiensten zien we een wisselend beeld onder de klanten. Zo zijn scholen grotendeels gesloten en neemt de dienstverlening daar ook af. Vooralsnog weten we dit redelijk op te vangen. Ook proberen we medewerkers van deze unit tijdelijk in te zetten als ondersteuning bij de unit openbare ruimte. Op 26 maart had ook de feestelijke heropening moeten plaatsvinden van het vernieuwde congrescentrum Meeters. Dit is door de coronamaatregelen helaas niet gelukt. Het prachtige congrescentrum is voorbereid op een start in de anderhalvemeter-samenleving.

De unit detacheren heeft naast een hoger ziekteverzuim te maken met medewerkers die door de opdrachtgever zijn teruggestuurd omdat het werk is stil gevallen. De verwachting is wel dat naarmate de coronamaatregelen meer worden versoepeld de meeste medewerkers weer aan de slag kunnen bij hun opdrachtgever.

Ondanks het hoge ziekteverzuim binnen de unit kwekerijen lijkt het uitleverseizoen gelukkig slechts beperkt geraakt te worden. De grootste zorg voor de kwekerij is de productie van nieuw stek voor het uitleverseizoen 2021. Door het grote aantal afwezigen kan er maar een beperkte hoeveelheid stek geproduceerd worden.

Ook bij de unit Productie is een heel hoog verzuim en blijven veel medewerkers preventief thuis. Bij sommige klanten is het werk volledig weggevallen. Deels komen hiervoor vervangende werkzaamheden terug, maar dit is onvoldoende om de terugloop in omzet te compenseren. Positief is wel dat het onder andere werkzaamheden betreft om mondkapjes en schorten voor zorginstellingen te maken waarmee we maatschappelijk erg belangrijk en zinvol werk kunnen realiseren.

Voor het bedrijfsonderdeel Participatie is de impact op korte termijn dat er minder aanmeldingen zijn vanwege andere prioriteiten bij de gemeenten, waaronder de afhandeling van de aanvragen TOZO. Het intakeproces, trajectregie en coaching worden in aangepaste vorm voortgezet. De uitdaging is nu vooral om de mensen die de intake al hebben gehad en die kunnen en willen starten met een traject bij IBN ook te laten starten.

Verlenging Partnership Gemeenten-IBN
Op bestuurlijk niveau is inmiddels het besluit genomen om het bestaande partnership voor de uitvoering van de Participatiewet met IBN te verlengen tot 1 juli 2021. Het is nu niet goed mogelijk om er bestuurlijk goede besluitvorming over te laten plaatsvinden. Bovendien werpen de coronacrisis en de (middel-)lange termijneffecten een nieuw licht op de samenwerking tussen IBN en de 11 gemeenten.

Financiële impact
Het is op dit moment nog moeilijk te zeggen wat de exacte impact van de coronacrisis op IBN gaat zijn. Op korte termijn is de financiële impact groot en helaas lijkt het erop dat we buiten de boot vallen voor de NOW-regeling van de overheid. Een aparte regeling die in de maak leek te zijn voor sociale werkbedrijven is gesneuveld in een discussie tussen de ministeries van Financiën en Sociale zaken. Op grond van de huidige inzichten is het de verwachting dat we als concern rode cijfers gaan schrijven over 2020. De noodzaak om deze uitdagingen samen met onze 11 gemeenten tegemoet te treden is hoog. Zeker omdat de verwachting is dat een infrastructuur als die van IBN in tijden van recessie extra hard nodig zal zijn.