Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

  1. IBN
  2. Over ons
  3. Nieuws en publicaties
  4. Nieuwsbrief
  5. Anders dan anders
ibn-corona-klein.jpg
  1. IBN
  2. Over ons
  3. Nieuws en publicaties
  4. Nieuwsbrief
  5. Anders dan anders

Anders dan anders

De onverwacht snelle opkomst van Covid-19 heeft onze wereld en onze plannen vanaf vorig jaar ingrijpend veranderd. We zijn het jaar 2020 begonnen boordevol ideeën en met de verwachting dat we een feestelijk jaar tegemoet zouden gaan: in 2020 vierden we ons 25 jarig bestaan. Terugkijkend moeten we constateren dat veel dingen door de coronapandemie anders zijn gelopen dan we ze hadden voorzien aan het begin van 2020. En ook in de start van 2021 zijn er helaas nog steeds strikte maatregelen nodig.

Met gepaste trots kijken we terug op het aanpassingsvermogen van de organisatie. We zijn er met elkaar in geslaagd om steeds te kijken naar wat er wél mogelijk was en daarmee hebben we vrijwel niets hoeven te schrappen of te sluiten. Wel zijn veel zaken online uitgevoerd.

Samen met alle medewerkers van IBN is het gelukt om de meeste werkzaamheden door te laten gaan. We hebben hiertoe allerlei aanpassingen gedaan om daarmee veilig werken mogelijk te maken. Dit heeft veel gevraagd van de flexibiliteit van de medewerkers, van de leidinggevenden, de ondersteunende diensten en ook in het meedenken van onze klanten.

Corona heeft uiteraard wel een grote invloed gehad op de totstandkoming van ons resultaat gehad. Zo is de omzet behoorlijk achtergebleven, maar is deze omzetdaling grotendeels gecompenseerd door de corona compensatiemiddelen. Het aantal aanmeldingen van medewerkers uit de doelgroep bij IBN is conform plan uitgekomen. Dit is een prestatie waar we samen met onze gemeenten trots op zijn, want de omstandigheden in de periodes van lockdown hebben de instroom niet altijd gemakkelijk gemaakt. Samen met een aantal gemeenten zijn we gestart met een initiatief om jongeren die nu extra moeite hebben om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt een traject aan te bieden binnen het programma Young Talent. Een mooi initiatief voor deze jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. IBN is ook aangesloten bij het regionale mobiliteitscentrum en het mobiliteitscentrum Meierijstad. Hiermee lopen we voorop om van werk naar werk trajecten vorm te geven. Een mogelijkheid waaraan naar verwachting de komende maanden steeds meer behoefte zal zijn.

Waar de verwachting wellicht was dat we begin 2021 wel zo’n beetje klaar zouden zijn met corona, is het de eerste maanden nog even doorbijten voordat er echt verlichting mogelijk is. Intern hebben we een aantal keren de metafoor van een marathon gebruikt, waarbij we langzamerhand de finish in zicht krijgen, maar de laatste meters ook wel de zwaarste zijn. We hebben in 2020 echter laten zien dat we wendbaar zijn en ons kunnen aanpassen aan nieuwe en soms ingewikkelde maatregelen. We zien een mooie nieuwe toekomst als schakel tussen mensen die het niet redden op de arbeidsmarkt en de reguliere arbeidsmarkt. Daar gaan we voor!