Wilt u alle nieuws van IBN regelmatig in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Andere samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van IBN kent met ingang van heden een andere samenstelling en werkwijze. Dit vanwege de verandering in de zogenoemde governance structuur. Waar voorheen de Raad van Commissarissen bestond uit 9 commissarissen van wie er 6 afgevaardigd waren vanuit de gemeenten, is deze nu ingericht op basis van specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid.

De gemeenten zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. Dit was altijd al zo, maar de positie van de aandeelhouder is versterkt doordat deze in de nieuwe situatie meer bevoegdheden heeft gekregen. Ook het voorzitterschap van de Algemene Vergadering is overgedragen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap. Hierdoor zijn de aandeelhouders nog meer betrokken bij IBN. 


Nieuwe leden
Na een zorgvuldige selectieprocedure bestaat onze Raad van Commissarissen sinds 10 april 2019 uit: 
•    de heer Jos Rooijakkers (voorzitter en portefeuille financiën, al ruim 13 jaar commissaris bij IBN)
•    de heer Ton Goedmakers (portefeuille ondernemerschap/ innovatie, al ruim 13 jaar commissaris bij IBN)
•    mevrouw Sultan Günal-Gezer (portefeuille politiek-bestuurlijk, op 10 april benoemd als commissaris, zij was in het verleden ook al eens commissaris bij IBN)
•    mevrouw Anneriek De Heer (portefeuille HRM, op 10 april op aanbeveling van de Ondernemingsraad benoemd als commissaris) 
•    de heer Jeroen Walraven (portefeuille re-integratie/ innovatie, op 10 april benoemd als commissaris). 

Vertrekkende commissarissen 
Met het aantreden van de nieuwe leden is er ook afscheid genomen van hun voorgangers: de heer Jos Verbeeten heeft na bijna 17 jaar afscheid genomen als commissaris van IBN. Hij heeft bijna 11 jaar de rol van onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen vervuld. Ook de heer Rien Wijdeven, wethouder gemeente Bernheze heeft na bijna 18 jaar afscheid genomen als commissaris van IBN.

Andere vertrekkende commissarissen zijn de heer Kees van Geffen (wethouder gemeente Oss) na bijna 4 jaar en mevrouw Willy Hendriks- van Haren (wethouder gemeente Boxmeer) na bijna 5 jaar als commissaris bij IBN actief te zijn geweest. Ook mevrouw Anja Henisch (wethouder gemeente Grave), de heer Henri Willems (wethouder gemeente Boekel) en de heer Maarten Prinssen (wethouder gemeente Uden) hebben afscheid genomen. Zij waren bijna 1 jaar commissaris bij IBN. Tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 april zijn zij allen hartelijk dank gezegd voor hun inzet en daarmee hun bijdrage aan het realiseren van onze missie. In de toekomst blijven we met ze samenwerken, nu vanuit een andere rol. Op de foto de Raad van Commissarissen met de afscheidnemende commissarissen.


Vlnr staand: Wil-Jan Stommels, Maarten Gielen, Jos Canton, Rien Wijdeven, Jos Rooijakkers, Jos Verbeeten, Ton Goedmakers, Machteld van Boheemen, Henri Willems en Kees van Geffen.
Zittend: Willy Hendriks-van Haren, Anja Henisch en Maarten Prinssen