Publicaties

Publicaties van IBN

Jaarverslag 2017

Bijna 3.800 mensen aan het werk, verschillende mooie nieuwe initiatieven en een positief financieel resultaat. IBN kan terugkijken op een succesvol 2017. In toenemende mate ontwikkelt IBN zich tot een bedrijf waar mensen vaak tijdelijk gebruik van maken. Dit vergroot de sociale impact van het bedrijf: immers, zo kunnen er nog meer mensen de mogelijkheden van IBN benutten en hun weg naar werk (terug)vinden: iedereen wint, iedereen winst is dan ook het motto.

MVO Verklaring

IBN geeft invulling aan de 3 P’s Planet, People en Profit vanuit de bedrijven Productie, Kwekerijen, Facilitair, Arbeidsintegratie en Dienstencentrum. IBN is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen diep verankerd heeft in haar genen. In onze actuele MVO Verklaring zijn alle onderdelen van ons MVO-beleid toegelicht.

Social return moet iets structureels worden

Werkgevers worstelen nogal eens met hun verplichting om aan Social Return te voldoen. In het artikel in InZaken vertellen Gerrit Timmerman en Guus Weitzel de mogelijkheden van IBN Arbeidsintegratie waarbij kandidaten worden opgeleid tot functies waar veel vraag naar is vanuit het bedrijfsleven.

IBN Medewerkers aan het woord

Werken is veel meer dan geld verdienen alleen. Zelfontplooiing, meedoen, volwaardigheid en verbondenheid met collega’s. Een betekenisvol leven door passend werk. Hoor het van medewerkers zelf: mooie portretten van medewerkers die via IBN aan het werk zijn.

Update strategische koers IBN juli 2017

De strategische visie van IBN richting 2020 gaat uit van een ontwikkeling naar een sociale onderneming voor een nog bredere groep mensen. De strategische koers is in 2017 heroverwogen en een update is opgesteld. Hierbij is het model Werkwijze IBN geïntroduceerd. Bekijk de update van de strategische koers in de compacte folder.

Jaarcijfers 2016

2016 was voor IBN wederom een succesvol jaar, zowel sociaal als financieel. In het jaarverslag 2016 is te lezen dat ruim 3.800 mensen aan het werk zijn in 2016. Via de Participatiewet zijn in totaal 431 nieuwe collega’s aan de slag: 244 met een arbeidsovereenkomst en 187 kandidaten die onderweg naar een dienstverband zijn. Het financieel resultaat over het jaar 2016 is uitgekomen op € 1,9 miljoen. Het jaarverslag over 2016 kunt u hieronder inzien.

Maatschappelijke impact van IBN

3,1 miljoen euro in harde baten en een breed scala aan beleefde waarden die niet in geld zijn uit te drukken. Een onderzoek onder medewerkers, gemeenten en het regionale bedrijfsleven laat zien dat dit de effecten zijn van het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De resultaten van dit onderzoek naar de maatschappelijke impact van IBN kunt u hieronder inzien.

Onze strategienota

Bij IBN geloven we in de kracht van onze medewerkers en de mogelijkheden van onze eigen bedrijven. We investeren in mens en bedrijf, benutten talenten, werken samen en pakken kansen tot groei. Als sociale onderneming is het hebben van een positief maatschappelijk resultaat cruciaal. Er is immers geld voor nodig om sociaal te kunnen zijn. Onze marktconforme IBN bedrijven zijn het middel om financieel resultaat te bereiken en zij zorgen voor het brede werkplekaanbod.

Publicatierapport Kamer van Koophandel

Bekijk hier het pubicatierapport van de Kamer van Koophandel 2017.

Artikel Winfabriek in Bedrijvig Oss

Dit artikel over de Winfabriek verscheen op 10 april 2018 in Bedrijvig Oss.

Artikel over werkleerlijnen in Bedrijvig Uden

Dit artikel over werkleerlijnen verscheen in september 2018 in Bedrijvig Uden.