Onze organisatie

no-11-ibn-uden-web2.jpg

De IBN bedrijven

IBN bestaat uit de bedrijven IBN Arbeidsintegratie, IBN Facilitair, IBN Productie en IBN Kwekerijen. Deze bedrijven zijn marktgerichte bedrijven met een bijzondere opdracht: zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaalde arbeid brengen.

IBN Arbeidsintegratie zorgt ervoor dat werkgevers risicoloos sociaal kunnen ondernemen door ondersteuning bij personele vraagstukken en detachering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in volwaardig werk.

IBN Facilitair biedt als multi-service dienstverlener facilitaire diensten op het gebied van schoonmaak, catering, beheer, groen, digitaliseren en vergaderen.

IBN Productie richt zich op het overnemen van arbeidsintensieve productieprocessen en (logistieke) samenwerking in elke denkbare branche.

IBN Kwekerijen produceert als een van de grotere stekbedrijven van Nederland voornamelijk geworteld stek in meer dan 800 soorten.

ibn-bedrijven-logos-def4.jpg

IBN_Logo_CMYK.jpg

Bestuur en toezicht

Sinds 2012 leggen de Raad van Commissarissen en het bestuur verantwoording af over de governance van IBN. Zo is besloten dat de Raad van Commissarissen zelf verslag legt over haar activiteiten in het verslagjaar. Ook is afgesproken dat we duidelijk maken welke codes door IBN worden gehanteerd. Voor het opstellen en hanteren van de codes in onze branche sluiten we vooralsnog aan bij de door de vereniging Cedris (waarvan IBN lid is) in 2010 opgestelde branchecode.

Personalia

Kerngegevens

Aantal medewerkers
Aantal medewerkers werkzaam bij IBN per 31-12-2016: 3.802

Aantal medewerkers per bedrijf per 31-12-2016:
IBN Arbeidsintegratie: 923
IBN Facilitair: 1.403
IBN Productie: 952
IBN Kwekerijen: 181
Begeleid werken buiten IBN: 231
Overige medewerkers zijn werkzaam bij Holding (33), Dienstencentrum (77) en Werkvoorzieningschap (2).

Medewerkerstevredenheid
Score medewerkerstevredenheid in 2016: 7,40
In 2015 was de score: 7,44

Klanttevredenheid
De CVS (Customer Value Score) laat in één cijfer zien hoe een organisatie heeft gepresteerd. Scores op vragen over de tevredenheid over de dienstverlening,  de mate van loyaliteit om in de toekomst diensten af te blijven nemen en de waarschijnlijkheid om de organisatie bij andere bedrijven aan te bevelen leiden naar het CVS cijfer. Het NPS (Net Promoter Score) cijfer gaat uitsluitend over de de aanbevelingsvraag.

Score NPS / CVS  2016: NPS 4,8% en CVS 7,62
Score 2015: NPS 0,4% en CVS 7,23

Kamer van Koophandel
IBN Holding BV: 16089226 (IBN)
IBN Dienstencentrum: 17245933

Rechtsvorm
IBN is de handelsnaam voor IBN Holding BV en haar dochter-bedrijven.