Missie, kernwaarden en strategie

Pand Oss.jpg

Onze missie
IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten, met renderend werk waar iedereen trots op is.

We kijken heel goed naar wat iemand nog wel kan in plaats van wat iemand niet meer kan. Met passend, renderend werk overbruggen wij iemands afstand tot de arbeidsmarkt.

Kernwaarden
We werken volgens de kernwaarden Verbindend, Volwaardig en Ondernemend.

Verbindend: Samen komen we verder

verbindend-ibn.png

Wij vinden het belangrijk om samen te werken. Want samen bereiken we meer. Het gaat niet om eigen belang (van alleen onszelf, onze afdeling of ons bedrijf). Wij vinden het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan het opbouwen en onderhouden van relaties met anderen, binnen en buiten IBN. Wij werken samen op basis van vertrouwen. Bij verbindend zijn hoort ook aandacht voor een goede sfeer en elkaar informeren.
• Wij komen afspraken na
• Wij zijn positief kritisch
• Wij zoeken elkaar op en luisteren naar elkaar

Ondernemend: Wij pakken kansen

ondernemend-ibn-2.png

Wij zoeken actief naar nieuwe en verrassende mogelijkheden. Wij nemen initiatief en tonen lef. Wij wachten niet af. Wij verschuilen ons niet achter regels en procedures. Wij zoeken de grenzen van onze mogelijkheden en komen met nieuwe oplossingen. Fouten maken mag. Wij hebben een proactieve houding waarbij we oog houden voor de belangen van iedereen. Wij overtreffen de verwachtingen.
• Wij gaan voor IBN alsof het ons eigen bedrijf is
• Wij verbeteren elke dag
• Wij tonen lef en zetten door. Wij durven!

Volwaardig: Iedereen heeft talent

volwaardig-ibn-3.png

Ieders talent wordt benut en iedereen doet mee. Wij praten niet negatief over anderen en sluiten niemand uit. Wij bieden de ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ieders bijdrage telt. Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om. Wij behandelen iedereen met respect. Wij gaan uit van ieders kracht en mogelijkheden en wij ontwikkelen onze talenten. Bij volwaardig hoort duidelijke communicatie en luisteren naar elkaar. Wij vertrouwen elkaar en nemen elkaar serieus. 
• Wij zijn trots op onszelf, op elkaar en op onze producten en diensten
• Wij kijken naar wat iemand wél kan
• Wij maken geen verschil tussen mensen in hoe we met elkaar omgaan

Onze strategie

Bij IBN geloven we in de kracht van onze medewerkers en de mogelijkheden van onze eigen bedrijven. We investeren in mens en bedrijf, benutten talenten, werken samen en pakken kansen tot groei. Als sociale onderneming is het hebben van een positief maatschappelijk resultaat cruciaal. Er is immers geld voor nodig om sociaal te kunnen zijn. Onze marktconforme IBN bedrijven zijn het middel om financieel resultaat te bereiken en zij zorgen voor het brede werkplekaanbod.