Geschiedenis van IBN

vrouwen aan het werk.jpg

Een bedrijf met een lange historie

IBN is begin jaren ’50 ontstaan in de regio Brabant-Noordoost uit verschillende particuliere en gemeentelijke initiatieven. Dit waren de voorlopers van IBN. Doel was om mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces van passend werk te voorzien. De eerste sociale werkplaatsen ontstaan in Oss (Wemva), even later ook in Mill (Welvac) en in 1955 ook in Veghel (Weveo).

In de jaren ’60 kennen de activiteiten een enorme groei. Behalve de werkplaatsen worden ook zogenoemde buitenobjecten geëxploiteerd (groenonderhoud, bosbeheer en inzameling van oud papier). Eind jaren ’60 dwingt de komst van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) meer samenwerking  af. Dat lukt op unieke schaal: liefst 26 gemeenten bundelen hun krachten in het Werkvoorzieningschap Noord-Brabant Noordoost. De solidariteitsgedachte is in deze regio al jaren bovengemiddeld aanwezig.

De jaren ’70 kenmerken zich door allerlei pogingen om de werkplaatsen te laten fuseren. De fusiepogingen mislukken om uiteenlopende redenen allemaal jammerlijk. In de jaren ’80 groeien met name de detacheringen, buitenobjecten en de schoonmaakobjecten (later Niwob genoemd) explosief. Ook de visie over sociale werkvoorziening verandert ingrijpend: Waar het in de jaren ’50 van de vorige eeuw vooral zorg voor de gehandicapte medemens was die tot oprichting van de werkplaatsen leidde, evolueert deze opvatting in de jaren ’80 naar een bedrijfsmatigere aanpak. De arbeidsgehandicapte wordt als volwaardige medewerker gezien.

 
Deze filosofie krijgt bij uitstek gestalte in de IBN-groep, die per 1-1-1995 uit een daadwerkelijke fusie van Niwob, Sawor en Weveo, ontstaat. IBN groeit uit tot één van de grootste werkgevers in de regio. Een bedrijf met een zeer gevarieerd pakket aan diensten, werkzaam voor uiteenlopende opdrachtgevers en een bedrijfsmatige aansturing. Met een visie waarin de mens centraal staat. Bij de viering van het 15-jarige bestaan eind 2009 verandert de naam van IBN-groep in IBN: Integrale Bedrijven Noordoost Brabant.