Gemeenten: Iedereen winst

header-gemeenten.jpg

Als een van de grootste regionale werkgevers is IBN een interessante partij voor uw gemeente. De relatie tussen de gemeenten en IBN is veelomvattend.

IBN en gemeenten: Iedereen winst

still-film-gemeenten-2.jpg

Organisatiestructuur

Organogram.jpg (1)

De Algemene Vergadering (AV) wordt gevormd door het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap waarin de elf vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied zitting hebben. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden afkomstig van de gemeentelijke overheid (twee per deelregio) en drie leden die op aanbeveling van de Ondernemingsraad zijn benoemd.

Regievoering

Bij de uitvoering van re-integratietaken ligt de regie altijd bij de gemeenten. Ook in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening was dat steeds het geval. We spreken in beide situaties van beleidsregie. Uw gemeente bepaalt het beleid: bij re-integratietrajecten rechtstreeks, bij Wsw-trajecten via het Werkvoorzieningschap en bij de Participatiewet via de opdracht die de gemeenten hebben geformuleerd.

De uitvoeringsregie is in handen van IBN. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de klant/casemanager van uw gemeente.

Uitvoering Participatiewet

IBN voert tot en met 2020 de Participatiewet uit voor en in nauwe samenwerking met de 11 gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad (Veghel), Mill en St. Hubert, Oss, St. Anthonis en Uden. IBN heeft hierin een belangrijke rol en gaat ervoor om deze uitdagende opdracht binnen zowel de sociale als de financiële kaders te realiseren. We beschikken hiertoe over een breed en gevarieerd aanbod van werksoorten, zowel binnen de eigen IBN bedrijven als via ons omvangrijke netwerk van werkgevers.

Talent en werk

We benutten talenten optimaal. We gaan voor een succesvolle plaatsing met maximale toegevoegde waarde en trotse en tevreden medewerkers. Om talenten te benutten, kijken wij naar het individu en gaan we uit van wat mensen wél kunnen. In vergelijking met reguliere bedrijven biedt IBN een intensievere begeleiding, op de persoon gericht. Door de variëteit en het volume in werkplekken bij en via IBN zijn er veel mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking. We bieden zeer uiteenlopende soorten werk: binnen de IBN bedrijven, in ons netwerk van bedrijven waarmee we werken en binnen samenwerkingsverbanden waaraan we deelnemen. Op deze manier zijn er via IBN ruime mogelijkheden om een duurzame werkplek voor iemand te vinden, waardoor we de talenten optimaal kunnen benutten. De IBN bedrijven zijn niet alleen marktconforme, concurrerende bedrijven, ze zijn voor ons een middel om de missie te realiseren.

Maatschappelijk dividend

No-_02_Dividend_IBN-web.jpg

IBN kiest voor renderend en volwaardig werk. Werk dat motiverend is voor de medewerker en van waarde is voor de klant. Hiermee weten we al jaren op rij een positief resultaat te boeken. Dit resultaat komt via een bijzondere bestemmingsregeling geheel ten goede aan onze missie en doelgroep. Via de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) en het innovatiefonds wordt werkgelegenheid gestimuleerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en via het personeelsfonds worden extra’s voor medewerkers gefinancierd die niet verplicht zijn vanuit de CAO of wetgeving, maar wel passen bij goed werkgeverschap. We werken al langdurig met dit bijzondere winstverdelingssysteem. Inmiddels hebben de gemeenten al circa 30 miljoen euro toegekend gekregen. Op deze manier laten de gemeenten het maatschappelijk resultaat van IBN volledig ten goede komen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Medewerkers aan het woord

Muhammet Celen.jpg (1)

Via de Participatiewet zijn sinds oktober 2014 al vele mensen aan een baan geholpen.

Logo werkvoorzieningschap.png


Het Werkvoorzieningschap is in 1970 door de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant opgericht om de Wet sociale werkvoorziening uit te voeren.

WSP-IBN-web.png

IBN is een van de deelnemende partijen aan het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Dit Werkgeversservicepunt is één van de uitvoeringsorganisaties van AgriFood Capital Werkt!, het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital. In dit programma werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Eén van de belangrijkste opgaven is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan regulier werk te helpen.