Iedereen winst met IBN
IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant)

Onze organisatie

IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) bestaat uit verschillende bedrijven en is werkzaam vanuit vestigingen in Uden, Oss, Veghel, Schaijk en Cuijk. We zijn werkzaam voor 11 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant. We informeren u graag over onze bedrijven, ons besturingsmodel en belangrijke kerngegevens.

 • Opdrachtgever

  11 gemeenten werken samen in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en geven via dit schap opdracht voor de uitvoering van de Wsw. IBN voert samen met de gemeenten de Participatiewet uit.

 • Eigenaar

  Uniek in Nederland is de bijzondere winstverdeling voor gemeenten (via het Werkvoorzieningschap). Naar rato van gemeentelijke omzet wordt 50% van het netto-resultaat van IBN verdeeld onder alle 11 gemeenten (als eigenaren van IBN).

 • Klant

  Gemeenten nemen diensten van IBN af. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijk groenonderhoud, de schoonmaak van het gemeentehuis, catering of arbeidstoeleiding voor statushouders.

 • Werkgever/inlener

  Binnen de gemeentelijke organisatie werken medewerkers van IBN via detacheringen (gemeente is inlener) of via Begeleid werken (gemeente is werkgever).

 • Belanghebbende partij

  IBN is de grootste regionale werkgever (totaal bijna  3.800 medewerkers, inclusief ruim 700 niet-gesubsidieerde medewerkers). Daarmee is IBN van belang voor de regionale economie, vanwege de werkgelegenheid aan uw inwoners (direct) en vanwege werkgelegenheid bij een groot aantal met name regionale toeleveranciers (indirect). Uw gemeente heeft invloed op deze werkgelegenheid. Door bijvoorbeeld in aanbestedingen een social return verplichting op te nemen en via het gemeentelijk subsidiebeleid bij maatschappelijke organisaties (die vaak werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Het effect op de maatschappij als totaal kunt u hier lezen.

   

IBN en de gemeenten: 5 dimensies

IBN is een grote werkgever. Gemiddeld werken er zo’n 3200 gesubsidieerde medewerkers en ruim 700 niet-gesubsidieerde medewerkers bij of via IBN. Deze medewerkers zijn actief in het hele werkgebied (het noordoosten van Noord-Brabant) en daarmee ook in uw gemeente.

Als een van de grootste regionale werkgevers is IBN een interessante partij voor uw gemeente. De relatie tussen de gemeenten en IBN is veelomvattend. Er zijn feitelijk 5 dimensies te onderscheiden in deze relatie.

De 11 gemeenten

Hans van der Lee aan het woord

“Wij doen niet alleen aan MVO, wij zijn MVO”

Hans van der Lee

Directeur van depostBode

Lees het verhaal van Hans

Jaarverslagen en meer

IBN brengt regelmatig verschillende soorten publicaties uit. Naast de jaarverslagen en de strategienota, kunt u hier ook interessante onderzoeksrapporten inzien.

Geschiedenis

De geschiedenis van IBN
IBN en Social Enterprise Nederland

IBN en Social Enterprise NL

IBN is als sociale onderneming aangesloten bij Social Enterprise NL. Wereldwijd zijn social enterprises een begrip geworden en ook in Nederland groeit het aantal.

Social Return oplossingen

Social Return is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor ondernemers die hun sociale hart willen laten spreken. IBN heeft kant en klare oplossingen, maar ook maatwerk opties voor uw bedrijf bespreken we graag.

Social Return logo 300x300.jpg