Perspectief in ICT via werkleerlijn

achtergrond strategie blauw.png

Perspectief in ICT via werkleerlijn

Veel werkgevers hebben er last van: er is een groot tekort aan ICT-ers. Aan de andere kant zijn er mensen die een opleiding tot systeembeheerder hebben afgerond of mogelijk maar een deel hebben gevolgd. Mensen die zichzelf ICT-kennis eigen hebben gemaakt of ooit eerder werkzaam zijn geweest binnen de ICT. Deze mensen hebben de affiniteit maar missen de up-to-date kennis. Wij leiden hen op tot software ontwikkelaar of tester, Front of Back end developer en/of web of game developer. En dat allemaal binnen een werkleerlijn bij IBN Arbeidsintegratie.

Leren via praktijkopdrachten
De eerste groep kandidaten is gestart in Veghel. Op de leerplek zorgt een beroepspraktijkbegeleider voor begeleiding. In de eerste 3 tot 5 maanden zijn de deelnemers vier dagen per week aanwezig en wordt individueel bekeken waar talenten liggen. Tevens werken ze gedurende deze periode aan projecten voor klanten. Hierbij worden de kandidaten in kennis ondersteund door professionals via onze samenwerkingspartners.

De eerste opdrachten van klanten zijn reeds binnen. Er worden websites opgefrist en app’s ontwikkeld. Het mooie hieraan is dat klanten deze werkzaamheden in kunnen zetten voor de Social return opdracht. Immers, via IBN leveren kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt een deel van het werk.

Door naar werk bij een werkgever
Aan het einde van het traject zijn kennis en vaardigheden zodanig ontwikkeld dat de kandidaten bij een werkgever aan de slag kunnen. Mogelijk rechtstreeks in dienst bij de werkgever of gedetacheerd via IBN Arbeidsintegratie.